Meddelande om stabiliseringsåtgärder

2021-06-11 18:00:00

ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder gjorts i Permascand Top Holding AB:s (publ) (“Permascand” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”), har ABG möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 4 juni 2021, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinator har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 34 SEK.

Huvudägaren för Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, att sälja ytterligare högst 2 229 094 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, det vill säga 34 SEK per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABG har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market och i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent:Permascand Top Holding AB (publ)
Instrument:Aktier (ISIN: SE0015962048)
Erbjudandestorlek:14 860 627 aktier
Övertilldelningsoption2 229 094
Erbjudandepris:34 SEK
Tradingsymbol:PSCAND
Stabiliseringsansvarig:ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner:
DatumAntal aktierPris (högsta)Pris (lägsta)Pris (volymviktat genomsnitt)ValutaHandelsplats
4 juni 2021121 19434,0034,0034,00SEKNasdaq First North Growth Market

MFN