MEDCAP: FÖRSÄLJNING +25% 4 KV, FÖRSÄLJNINGSMIX TYNGDE BRUTTOMARG

2023-02-10 06:45:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medcaps försäljning under fjärde kvartalet ökade med 25 procent.

"Det fjärde kvartalet har ofta en något högre efterfrågan än övriga kvartal, vilket visade sig även detta år. Den fortsatt positiva utvecklingen i det fjärde kvartalet bidrog till helårets tillväxt på 21 procent. Tillväxten är till största delen organisk och efterfrågan på våra produkter är stark", skriver vd Anders Dahlberg i bokslutskommunikén.

Affärsområdet specialistläkemedel utvecklades fortsatt starkt i det fjärde kvartalet och försäljningen ökade till följd av vunna upphandlingar och fortsatt tillväxt för lanserade läkemedel, står det i rapporten.

Affärsområdet medicinteknik utvecklades också väl i det fjärde kvartalet med stark efterfrågan i synnerhet inom områdena hjälpmedel och nutrition, heter det.

Medcaps ebitda-resultat ökade med 16 procent under fjärde kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster.

"Försäljningsmixen och till viss del ingående kostnadsökningar, bidrog till en något lägre bruttomarginal. Kostnaderna ökade bland annat drivet av personal, marknadsaktiviteter och utvecklingsarbeten samt förvärvsdrivna

kostnader", skriver vd.

Medcap har, även efter förvärvet av Adderacare, ett väsentligt utrymme för ytterligare förvärv och möjligheter utvärderas kontinuerligt, enligt Anders Dahlberg.Direkt-SE