MEDCAP: EBITDA-RESULTAT BLEV 73,3 MLN KR 4 KV

2023-02-10 06:34:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett resultat efter skatt på 40,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (40,8). Resultatet per aktie uppgick till 2:70 kronor (2:70).

Koncernens ebitda uppgick till 73,3 miljoner kronor (66,5), en ökning med 10 procent. Ökningen var 16 procent justerat för jämförelsestörande poster som avser engångsintäkter fjärde kvartalet 2021 på 3,3 miljoner kronor.

Ebitda-marginalen uppgick till 23 procent (26) justerat för jämförelsestörande poster.

Nettoomsättningen uppgick till 323 miljoner kronor (258). Omsättningstillväxten var 25 procent.Direkt-SE