Med två sålda produktionslinor fokuserar Absolicon med ny organisation

2023-03-29 14:23:45

Absolicon har sedan starten 2015 utvecklats från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solvärmeteknik till en position som ledande aktör inom industriell solvärme globalt.

Under de senaste åren har Absolicon utvecklats i snabb takt och under 2022 installerade bolaget solvärme hos de multinationella bryggerikoncernerna Asahi och Carlsberg. Under samma år skrev bolaget kontrakt på sammanlagt 86 MSEK om försäljning av produktionslinor för massproduktion av solfångare med företag i Egypten och Kanada. Utvecklingen har visat att marknaden nu är redo och Absolicon väljer därför att genomföra en omorganisation i syfte att fokusera verksamheten kring de områden som accelererar tillväxten i snabbast takt och med bäst lönsamhet för Absolicon.

Efter fyra framgångsrikt genomförda solvärmeinstallationer som fått stor uppmärksamhet ser bolaget att mindre resurser behöver läggas på ytterligare visningsanläggningar.

Fokus för Absolicon är att skapa ett globalt nätverk av lokala partners som producerar och installerar Absolicons solvärmeteknik till konkurrenskraftiga priser. I detta arbete är det centralt med en stark sälj och marknadsföring där vi använder kraftfulla digitala marknadsföringsaktiviteter som greppar in i de multinationella företagens arbete med att ställa om sin processvärme. Det är även viktigt med fokus på kostnadsminskningar för nyckelfärdiga solvärmefält och att fortsätta bygga solvärmemarknad för våra produktionslinepartners.

Personalen har under onsdagen informerats om omorganisationen som kommer att beröra vissa funktioner inom företaget och börja verkställas under första halvan av 2023.

Cision