Med sikte på hela Europa

Publicerad 2011-08-17 11:26

Den svaga börsen ger ett utmärkt köpläge i 2010-talets stora IT-vinnare.

Proact it group fortsätter sitt erövringståg i Europa. Första halvåret förvärvades Databasement och B2Net vilket medförde etablering i fyra nya länder, bland annat Storbritannien.

Proact är en ledande nischaktör inom datalagring, en marknad som drivs av de exploderande datamängderna i företagen. Affären består dels av systemförsäljning, som innefattar programvaror och hårdvara och har låga marginaler, dels tjänster med högre marginaler. En ökning av systemförsäljningen urholkar lönsamheten kortsiktigt, men är en indikation om ökade högmarginalaffärer framöver. Bolaget har också satsat på lagring som tjänst, vilket ökat andelen kontrakterade intäkter.

Årets förvärv är ett led i bolagets omläggning av fokus från Nordeuropa till hela Europa. Förvärven under första halvåret adderade 64 procent av försäljning andra kvartalet, den organiska tillväxten låg på 13 procent, men pressade samtidigt lönsamheten.

Förra året mäktade bolaget med en lönsamhet på 5,1 procent och vd Olof Sand medger att det kan bli tufft att nå samma nivå i år. Men när förvärven integrerats borde man kunna nå 4,5 procents marginal nästa år. Det motsvarar p/e 13.

Bolaget är inte skuldfritt längre, men har en fin balansräkning. Dessutom delar bolaget ut pengar, både genom återköp och utdelningar. Gör som insiders i bolaget, utnyttja svagheten i aktien och köp.

Fokuserad. Olof Sand expanderar sitt bolag. Foto: Micke Lundström