Med resultaten runt hörnet

Publicerad 2011-02-22 15:10

Bioinvent står inför en rad potentiella genombrott och dagens låga värdering ger ett utmärkt köptillfälle.

Bioinvent samarbetar bland annat med Genentech. Paul Sakuma/scanpix

Efter att Veckans Affärer under en period haft en avvaktande inställning till Bioinvent är det åter dags att rekommendera köp i aktien.

Bakom vår avvaktande inställning låg ett antal frågetecken kring cancerprojektet TB-403 som Bioinvent och Thrombogenics driver tillsammans med licenspartnern Roche. Bland annat stoppades den studie som Roche startade i maj och som skulle ha omfattat 50 patienter med cancer i ändtarm och äggstock utan att tydligt kommunicera detta till marknaden.

Dessutom ifrågasattes verkningsmekanismen av ledande forskare i ett dotterbolag till Roche, amerikanska Genentech. TB-403 är en antikropp som verkar genom att blockera blodkärlsnybildning i tumörer och på så vis stryper syre- och näringstillförseln till växande tumörer.

Nu verkar projektet vara på rull. Under innevarande kvartal ska två nya kombinationsstudier med TB-403 gå i gång med totalt 140–150 patienter. Men ett fortsatt vaksamt öga på projektet är nog på sin plats.

Inom kort kommer Bioinvent att få in 15 miljoner dollar från Genentech i åderförkalkningsprojektet BI-204. Det sker när den första patienten i fas II-studien har fått sin första dos. 120 patienter med stabil kranskärlssjukdom kommer att inkluderas i studien som genomförs vid kliniker i USA och Kanada. Studien ska rapporteras under första halvåret 2012.

Andra händelser som kan sätta fart på aktiekursen är resultatet från fas I-studien med cancerpreparatet BI-505. En fas I-studie på indikationen multipelt myelom inleddes i USA vid årsskiftet. Studien syftar till att undersöka säkerhet och upptag i kroppen i syfte att bestämma den optimala dosen av antikroppen för en kommande klinisk fas II-utveckling. Resultatet kan dyka upp inom en inte alltför avlägsen framtid.

En annan trigger är ett partneravtal för TB-402 som utvecklas för att förhindra blodproppar. Bolagets strategi är att söka ett marknadsgodkännande för kandidaten för både knäleds- och höftledskirurgi. En fas IIb-studie för att titta på patienter som genomgått höftleds- kirurgi förbereds. Det finns en tydlig ambition att ha ett avtal klart innan projektet, som drivs tillsammans med Thrombogenics, går in i fas III.

Trots en viss fortsatt tveksamhet till cancerprojektet TB-403 betingar bolagets portfölj en tydlig uppsida jämfört med dagens värdering på knappt 30 kronor per aktie. Om TB-403 utvecklas positivt finns en ytterligare uppsida på 20–25 procent. n