Bättre än väntat för Tele2

Publicerad 2013-04-18 07:56

Rapport Teleoperatören leverar ett rörelseresultat före avskrivningar som är något över vad analytikerna hade räknat med.

Teleoperatören Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.488 miljoner kronor för det första kvartalet 2013. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.470 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 20,0 procent, mot väntade 19,8 procent. Försäljningen uppgick till 7.298 miljoner kronor för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 7.440 miljoner kronor.

Tele2 upprepar bedömningen om att capex-investeringarna för koncernen under 2013 uppgår till 6 miljarder kronor. Analytikerna räknade inför rapporten med att capex för innevarande år skulle uppgå till 5,7 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Tele2:s mobilverksamhet i Sverige genererade en nettoomsättning på 2.437 miljoner kronor under det första kvartalet (2.379) och en ebitda-marginal på 30,0 procent (28). Siffran inkluderar 3 miljoner i internförsäljning (3). Justerat för internförsäljning uppgick ebitda-marginalen till 30,1 procent. Det framgår av Tele2:s delårsrapport.

Den svenska mobilverksamheten minskade antalet kunder netto med 34.000 under första kvartalet, jämfört med -38.000 kunder fjärde kvartalet.

Teleoperatören upprepar sina långsiktiga finansiella mål om att nå en sammantagen årlig omsättningsökning om 5-7 procent fram till år 2015, motsvarande minst 35,6 miljarder kronor.

Den sammantagna årliga ebitda-ökningen väntas uppgå till 10-12 procent fram till år 2015, motsvarande 8,3 miljarder kronor.

Teleoperatören Tele2:s vd Mats Granryd är trygg med att bolaget är på god väg att uppfylla sin helårsguidning för 2013. Det uppger han i vd-ordet i kvartalsrapporten.

Det nya Tele2 hämtar sin kraft från fyra marknader som kompletterar varandra: Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan.

”Jag är mycket nöjd med vår nya marknadsmix. Den har en utmärkt balans mellan tillväxtmöjligheter inom mobil kommunikation och verksamheter som genererar starka kassaflöden”, skriver Mats Granryd.

Han uppger att investeringarna Tele2 har gjort i Sverige har börjat betala sig. I Kazakstan har Tele2 under kvartalet tagit ett stort steg närmare ett nollresultat. I Norge kommer bolaget att kunna börja skörda frukterna från utbyggnaden av det egna nätverk från 2014.

”Vår beprövade affärsmodell gör idag att vi kan växa – och dessutom växa snabbare än konkurrenterna”, skriver Mats Granryd.