MBRS: OMSÄTTNINGEN SJÖNK 3 KV

2022-11-25 09:10:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) MBRS, som tidigare hette We Are Spin Dye och som är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet, redovisar en nettoomsättning på 64,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (81,4).

Rörelseresultatet uppgick till -15,0 miljoner kronor (-16,0).

I delårsrapporten pekar bolaget på att hösten inleddes med ett kraftigt försäljningstapp inom affärsområde Brands, där dotterbolaget Odd Molly Sverige ingår, vilket försatte Odd Molly i en svår likviditetssituation. För att skapa tid för att kunna genomföra nödvändiga kostnadsanpassningar beslutade styrelsen för Odd Molly att ansöka om företagsrekonstruktion den 24 oktober.

"Sedan dess pågår ett intensivt arbete för att effektivisera och anpassa både organisation, arbetssätt och verksamhet inom Brands för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling och lönsamhet för våra i grunden starka varumärken Odd Molly och Hunkydory", skriver tillförordnade vd:n Andreas Andrén.

Som en del av pågående rekonstruktion genomförs nedskärningar av omkring 25 tjänster, något som ska medföra en årlig kostnadsbesparing om strax under 20 miljoner kronor. Fackliga förhandlingar förväntas avslutas innan månadsskiftet november/december. Som en följd av minskning av personalstyrkan pågår även arbete för att minska bolagets kontorsyta, vilket kan leda till ytterligare besparingar om 1–2 miljoner kronor.

"Sammanfattningsvis kan jag konstatera att även om vi har en del utmaningar att hantera är utgångsläget starkt. Koncernen har starka varumärken och en tydlig plan för att ta oss framåt", skriver Andreas Andrén.Direkt-SE