MBRS: ODD MOLLY ANSÖKER OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION

2022-10-24 08:41:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Detaljhandelsbolaget MBRS helägda dotterbolag Odd Molly kommer att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under det tredje kvartalets inledande månader har Odd Mollys försäljning minskat kraftigt. Samtidigt ökar stora delar av bolagets rörelsekostnader, i synnerhet valutaeffekter som påverkar kostnader för inköp och även prishöjningar inom transportrelaterade tjänster. Odd Molly har stora utmaningar i att snabbt anpassa kostnadsstrukturen till den nya marknadssituationen, heter det i pressmeddelandet.

Övriga bolag i koncernen, inklusive det noterade moderbolaget MBRS Group AB, är inte föremål för rekonstruktion.

För att lösa Odd Mollys ekonomiska problem ska i huvudsak följande åtgärder vidtas inom ramen för företagsrekonstruktionen:

* Reducering av kostnader, delvis i form av minskning av bolagets personalstyrka.

* En ny affärsplan som ändrar fokus från omsättningsmål till resultatmål.

* Översyn av samtliga väsentliga avtal, i syfte att sänka fasta kostnader och öka flexibiliteten framöver.

* En omstöpning av design och varumärke.Direkt-SE