Börsen Max Matthiessen tror mer på amerikanska och europeiska aktier än på japanska, brittiska och tillväxtmarknadsaktier. Den fristående finansiella rådgivaren Max Matthiessen förutspår också ökande energipriser.

BNP-tillväxten har nått en topp i USA under tredje kvartalet i år, medan det i Europa och Japan är tillväxt i BNP. Skillnaden kan ge ordentlig medvind för företag som utnyttjar Europas återöppning, siar Max Matthiessen i sin senaste ”Marknadspuls”.

KPI för euroområdet klättrar visserligen nedåt i början av nästa år och når 1,5 procent mot slutet av 2024, tror Max Matthiessens investeringschef Jon Arnell, som också ser att takten i USA:s BNP-tillväxt toppade under andra kvartalet i år, samtidigt som tillväxten ökar i andra regioner och når sin topp under tredje kvartalet.

”Rotation till globala cykliska aktier”

Tillväxten ökar i Europa, Japan och tillväxtmarknader förutom Kina.

Det i sig kan ”driva på en rotation från amerikanskt inriktade till globalt inriktade cykliska aktier och utgöra medvind för företag som utnyttjar Europas återöppning”, skriver Jon Arnell i ”Marknadspuls”.

Skälen till den ökande amerikanska inflationen består av ett antal faktorer, bland annat en kombination av ”stimulansdriven efterfrågan och övergående faktorer som avbrott i leveranskedjan”.

”Två höjningar 2023”

”Vi tror att USA:s kärn-PCE (personliga konsumtionsutgifter) nådde sin topp i maj på +3,4 procent jämfört med föregående år och kommer att vara 3,0 procent i slutet av 2021. I Europa har återöppning i kombination med stigande råvarupriser lett till en ökning av inflationen, även om vi tror att konsumentprisindex (KPI) för euroområdet kommer att minska i början av 2022 efter att engångsfaktorer avtagit och nå 1,5 procent i slutet av 2024”, skriver Jon Arnell.

Feds möte i juni fick en hökaktig ton som visade två höjningar på 25 baspunkter under 2023. Enligt Max Matthiessens uppfattning berodde förändringen på att nuvarande problem på arbetsmarknaden kan vara mer övergående än inflationstrycket.

Max Matthiessens prognos för Feds räntehöjning placeras nu till tredje kvartalet 2023 i stället för första kvartalet 2024. Vid den tidpunkten börjar även nedtrappningen av tillgångsköpen, enligt Jon Arnell.

”Fysisk brist driver energipriserna”

Även energi- och råvarumarknaderna tas upp i Max Matthiessens ”Marknadsutblick”.

”Trots de nyligen sänkta inflationsförväntningarna anser vi att det breda råvarukomplexet stöds av kroniska underskott. Fysisk brist mot högre global efterfrågan förväntas driva upp priserna på energi, industrimetaller och komfortvaror”, heter det.