Axfood vill köpa Matse

Publicerad 2016-12-15 07:51

Bud Dagligvarukedjan Axfood bjuder 17 kronor kontant för varje aktie i nätmathandlaren Matse Holding.

Budet motsvarar ett värde på bolaget på 554 miljoner kronor, och en premie på 119 procent jämfört med stängningskursen för Matse-aktien den 9 december. Jämfört med stängningskursen på 11:90 kronor dagen före budets offentliggörande, den 14 december, är premien 43 procent. Aktien i Matse steg 32 procent i tisdags när det blev känt att någon aktör hade lagt ett preliminärt bud på bolaget.

Ägare med innehav som motsvarar 83 procent av Matses aktier har förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Styrelsen har inhämtat en ”fairness opinion”, enligt vilken budet är finansiellt skäligt. Budet är villkorat en acceptansgrad på 90 procent.

Inga fler budgivare aktuella

Som ägare har Matse Holdings största ägare familjen Mattsson och dess holdingbolag Gavia inte kontaktats av några andra budgivare än Axfood.

Det säger Ludwig Mattsson, styrelseledamot i Gavia Food Holding AB tillika ordförande i Matse Holding, till Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen strax efter att Axfood har aviserat att dagligvarukedjan bjuder 17 kronor per aktie i nätmathandlaren.

”Som ägare har vi inte blivit kontaktade av fler intressenter än Axfood”, säger han, och understryker att han på grund av jävsregler inte kan uttala sig i sin egenskap av styrelseordförande i Matse Holding.

Familjen Mattsson, vars holdingbolag äger strax under 28 procent av Matse, har förbundit sig att acceptera budet. Axfoods bud är villkorat mot 90 procents acceptgrad, varav 83 procent är uppnått genom acceptansåtaganden, men även mot att inga högre bud lämnas.