Mats Qvibergs nya favoriter på börsen

Publicerad 2007-11-21 09:31

Öresund har investerat ca 400 miljoner i nya bolag under det tredje kvartalet. Läs vilka bolag som är VD Mats Qviberg nya favoriter på Stockholmsbörsen.

Öresunds substansvärde ökade med 21,1 procent till 152 kronor per aktie under årets nio första månader. Det var 7,8 procentenheter bättre än Findatas avkastningsindex, vilket innebär att Mats Qvibergs investmentbolag fortsätter att gå klart bättre än marknaden.

Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj uppgick till 4.157 miljoner kronor, jämfört med 3.564 miljoner kronor den 30 juni.

Portföljens bokförda värde var 2.950 miljoner kronor, mot 2.460 miljoner kronor vid slutet av juni. Övervärdet uppgick därmed till 1.207 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1.104 miljoner kronor per den 30 juni.

Nya investeringar i portföljen är Electrolux, Investor, SEB, Trelleborg och Skandia – bolag däör öresund investerat ca 400 miljoner kr. Öresund har ju gott om pengar just nu efter att ha styckat Drott och sålt ut delarna.

Bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto på 455 miljoner kronor för perioden, jämfört med 199 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Nettoresultatet var 455 miljoner kronor (199) eller 15:68 kronor per aktie, jämfört med 6:93 för ett år sedan.

MAGNUS ALFREDSSON