Sektor Efter att ha varit i stort sett djupfryst under coronapandemin har den internationella diamantmarknaden börjat tina upp. För Lucara Diamond, som skjutit upp den ordinarie kvartalsmässiga försäljning som planerades för mitten av maj, innebär det att bolaget räknar med att kunna genomföra en mindre försäljning i Antwerpen i slutet av juni.

”Det känns som om marknaden håller på att öppna upp. Vad vi hört talas om, som är särskilt intressant för oss, är en ökad efterfrågan, och brist på, större stenar av hög kvalitet”, säger vd Eira Thomas till Nyhetsbyrån Direkt.

Lucara är en i absoluta tal liten producent av rådiamanter, men har utvunnit en oproportionerligt stor andel stora diamanter vid sin gruva Karowe i Botswana – inklusive några av de största som världen skådat hittills.

De större rådiamanterna, så kallade ”specials” på över 10,8 carat, kommer dock inte att säljas i juni.

”Vi har en stark balansräkning och har flexibilitet att avvakta och fundera över andra sätt att sälja de större stenarna av högsta kvalitet”, säger Eira Thomas.

Försäljningen i juni fungerar som en temperaturmätare på rådiamantmarknaden. När den väl är genomförd räknar Lucara med att presentera en strategi för hur de största fynden ska hanteras. En väg att gå är att sälja enstaka, stora rådiamanter direkt till kunderna, utanför de vanliga schemalagda försäljningarna. Efterfrågan finns där definitivt, inte minst från Asien, enligt Lucarachefen.

Produktionen vid Karowe har varit överlag stabil under det andra kvartalet hittills, även om reserestriktioner och särskilda covid-19-åtgärder inneburit utmaningar.

”Vi har brutit malm enligt plan. Lyckligtvis hade vi planerat rätt mycket underhåll under årets första del. Vi räknar med att öka produktionen under resten av året och att nå vårt produktionsmål för 2020, räknat i antal carat”, säger Eira Thomas.

Bolaget har utvunnit ett antal större diamanter under kvartalet, inklusive en på mer än 200 carat.

”Vi är mycket nöjda med produktionen hittills, produktionsprofilen ser bra ut och vi fortsätter att utvinna stora stenar”, säger vd:n.

Clara, Lucaras digitala plattform för försäljning av rådiamanter styckevis, har fortsatt sin verksamhet med en försäljning varannan vecka under året. Några ytterligare producenter av diamanter, utöver Karowegruvan, har dock ännu inte offentliggjorts. Innan coronapandemin bröt ut var förhoppningen att sådana skulle kunna adderas i början av året. Två olika producenter var aktuella för testförsäljningar, men beslöt båda att skjuta upp testerna när pandemin förlamade marknaden.

”Vi har återupptagit de diskussioner som hölls innan covid-19 slog till. Vi hoppas kunna inleda nya försök före det tredje kvartalet”, säger Eira Thomas.

Förhoppningarna kring Clara generellt är fortsatt höga. Om något innebär covidpandemin att den ganska konservativa branschen, som utmanas av Lucara och Clara, ska komma att förändras i en allt snabbare takt. Jättarna De Beers och Alrosa har båda börjat sälja rådiamanter digitalt, om än via andra system.

”Vi betraktar det som positivt. När efterfrågan väl återvänder blir det uppenbart att försäljning av individuella stenar genom en plattform som Clara är framtiden”, menar Eira Thomas.

Lucara Diamonds andra stora projekt, en underjordsgruva vid Karowe, är alltjämt aktuellt. Investeringarna hålls för närvarande dock på ett minimum.

”Vi tittar på olika sätt att finansiera projektet; till exempel med högavkastande obligationer eller mer traditionella banklån. Vi siktar på att lösa finansieringsfrågan i år”, säger Lucara Diamonds vd.