MANGOLD: RÖRELSERESULTAT -0,7 MLN KR 4 KV

2023-01-25 13:07:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt Finansföretaget Mangold redovisar ett rörelseresultat på -0,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (17,4).

Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -15,4 miljoner kronor (-5,1).

Räntenettot låg på 6,5 miljoner kronor (4,5) och provisionsnettot var 47,0 miljoner kronor (68,8).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (14,1) och resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (30:60).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2022. Året innan var utdelningen 49 kronor per aktie.Direkt-SE