MANGOLD: RESULTAT 1 KV I LINJE MED PRELIMINÄRA BESKED

2022-04-20 11:52:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansföretaget Mangolds redovisar siffror för det första kvartalet 2022 som ligger i linje med bolagets tidigare preliminära besked.

Nettoresultatet uppgick till -14,8 miljoner kronor (15,6). I nettoresultatet ingår ett positivt resultat från andelar i intressebolag med 3,7 miljoner kronor (1,6), enligt rapporten.

Mangold har tidigare, den 7 april, uppgett att resultatet, exklusive resultatet från andelar i intressebolag och skatt preliminärt skulle bli cirka -18 miljoner kronor.

Redovisat provisionsnetto ökade till 58,9 miljoner kronor (53,7) och räntenettot var 4,1 miljoner kronor (3,9).

Det preliminära beskedet var att provisions- och räntenetto väntades ha ökat till cirka 63 miljoner kronor (57).

Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv upprepar beskedet att den generella marknadsoron och börsnedgångarna har tyngt nettoresultatet av finansiella transaktioner under kvartalet.

"Årets första kvartal har varit utmanande för oss. Den avkylning på marknaden vi började se i slutet på förra året har befästs. I början av året var den ökade smittspridningen av omikronvarianten ett orosmoln och sedan trappades Rysslands hot mot Ukraina upp. Kriget oroar oss på många plan. Främst utifrån ett humant och säkerhetspolitiskt perspektiv och därefter vad det framöver kommer att ha för ytterligare påverkan på marknaderna", skriver han i vd-ordet och uppger att bolaget nu har en "försiktigt avvaktande syn på framtiden".Direkt-SE