MANGOLD: ÖKADE INTÄKTER OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT 4 KV

2022-01-19 12:53:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansföretaget Mangold, vars aktie är noterad på handelsplattformen Nasdaq First North, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på 17,4 miljoner kronor (8,1).

Rörelsens intäkter steg till 68 miljoner kronor (47).

Resultatet per aktie ökade till 30:60 kronor (14:00).

Vd Per-Anders Tammerlöv skriver att affärsaktiviteten är

fortsatt hög inom alla områden.

"Vi ser en stark efterfrågan på våra tjänster. Vår förbättring inom digitalisering, system och kundportal gör våra arbetsprocesser mer effektiva", skriver han.

För helåret 2021 konstaterar han att tillväxten uppgick till 92 procent, vilket var högre än tillväxtmålet som var 15 procent.

"Rörelsemarginalen landade på 37 procent jämfört med målet om 25 procent. För året landade de återkommande intäkterna i relation till kostnader på 35 procent att jämföra med målet om 50 procent", uppger han vidare.

Under året har Mangold varit finansiell rådgivare i tio noteringar.

"Antalet löpande uppdrag har ökat med 20 procent jämfört med föregående år och det är främst inom vår uppdragsanalys Mangold Insight och inom Certified Adviser vi växer", skriver Per-Anders Tammerlöv.Direkt-SE