Aktie SCA döms av Chiles högsta domstol att betala motsvarande omkring 140 miljoner kronor i böter för att ha ingått i en kartell med en lokal konkurrent avseende toalett- och hygienpapper, skriver myndigheten på måndagen enligt Reuters.

Högsta domstolen har kommit fram till att bolagen kommit överens om marknadsandelar och om att hålla marknadspriserna högre än nödvändigt under åren 2000-2011, vilket är att betrakta som konkurrenspåverkande, enligt ett uttalande från myndigheten.

Enligt åklagare i målet har SCA hävdat att det var den chilenska konkurrenten CMPC som organiserat och övertalat SCA att delta, skriver nyhetsbyrån. Det är CMPC som bötfälls vid sidan av SCA i målet.

Den chilenska konkurrensmyndigheten har tidigare krävt böter på 15,5 miljoner dollar från SCA Chile. Verksamheten drevs av en tidigare ägare under den aktuella perioden. SCA blev helägare 2012.