Lag mot SMS-lån tandlös

Publicerad 2010-08-02 10:23

Antalet svenskar som inte klarar av sina SMS-lån och hamnar hos kronofogden är stort. Regeringen har därför utarbetat förslag på hur branschen ska regleras. Men propositionen räcker inte säger kritikerna.

SMS-lånen har bara funnits sedan 2006, men har redan hunnit bli en bidragande orsak till svåra ekonomiska problem.    Branschen är också svår att överskåda eftersom samma bolag kan ha flera webbplatser under olika namn, och andra helt enkelt inte registrerar sig hos Finansinspektionen.

Lagar för att reglera branschen har dock dröjt. Bland annat eftersom regeringen ville vänta på genomförandet av EU:s gemensamma konsumentkreditdirektiv.

Det förslag som regeringen nu slutligen utarbetat innebär till exempel en ångerrätt på 14 dagar för konsumenten, att den effektiva räntan alltid ska anges vid marknadsföring samt att kreditgivarna genomför en kreditprövning på konsumenten innan ett lån beviljas.

Men det räcker inte menar flera myndigheter och organisationer som arbetar med konsumentfrågor och sms-lån.

– Lagen skulle behöva kompletteras på en rad punkter. Vi tycker att det borde införas ett räntetak på sms-lån. Den nuvarande lagstiftningen mot ocker är tandlös. Vi har även framfört kravet att det alltid bör gå en viss tid mellan ansökan och beviljande, en så kallad ”cooling off”-period, så att de impulsiva lånen, exempelvis på krogen, minskar, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på organisationen Sveriges Konsumenter till SVD.

Det krävs också en effektivare tillsyn av bolagen.

– För att vi ska komma till rätta med problemen kring sms-lån är det oerhört viktigt att Konsumentverket, Finansinspektionen och polisen samarbetar och ser till att företagen följer lagen. Det måste även bli tydligare vilket ansvar Konsumentverket och Finansinspektionen har så att tillsynen blir så bra som möjlig, säger Jan Bertoft.

PRIVATA AFFÄRER