Många rengöringsmedel till trätrallen håller inte måttet.

Bostad

Ska du rengöra träaltanen eller husfasaden i sommar? Se upp. Flera av rengöringsprodukterna som säljs har inte större effekt än vanligt vatten.

Det framgår av den test som forskningsinstitutet RISE gjort på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsråd.

– Husägare som lägger tid och pengar på att ta bort missfärgningar på sin fasad eller altan ska kunna vara trygga med att produkterna de köper fungerar. Därför är det bra att vi nu har fakta om vilka produkter som är effektiva, säger Mari Sparr, forskningsledare på Länsförsäkringars Forskningsfond.

Forskningsinstitutet RISE har testat femton av marknadens vanligaste rengöringsprodukter för tvätt av trätrall och målade träfasader. Av de testade produkterna resulterade fem i en fullständig avdödning av svamp medan fem medel hade godkänd effekt. Fem produkter gav inte ett bättre resultat än enbart tvätt med vatten. En av produkterna gav godkänt resultat vid rengöring av fasad men inte av trall.

Tre faktorer påverkar hur ren träytan blir: vilket medel som används, hur varmt vattnet är och hur intensivt man skurar. Det innebär att ett ineffektivt medel kan kompenseras med varmare vatten och mer intensiv skurning.

– Nästa steg blir att låta RISE undersöka hur pass bra tvättningen står sig över tid, de ska följa tvättade träytor under fem år. Vi vill bidra till att utveckla en metod för att utvärdera rengöringsprodukter, så att branschen själv kan testa sina produkter innan de hamnar på hyllorna, säger Mari Sparr.

Fakta om testet och resultat

Femton vanliga produkter för tvätt av träfasad och trall som säljs på svenska byggvaruhus valdes ut av Länsförsäkringars Forskningsfond. Dessa testades av forskningsinstitutet RISE genom tvätt av träpanel målad med tre olika typer av färg och tvätt av tryckimpregnerad trätrall. Som jämförelse tvättades motsvarande ytor med enbart vatten.

Provningen undersökte hur effektiva rengöringsmedlen var att döda mögelsvampar. Resultaten visade på stora skillnader i produkternas effekt. RISE kommer att följa tvättade träytor under fem år för att ta reda på vilka medel som har bäst långtidsverkan.
 

Så gick det i testet

Fullständig avdödning

Godkänd effekt

Inte bättre än vatten

Alg/Mögelbort (Biokleen) *

Alg och grönrent (Altfort/Nitor) *
 

Alg och Mögeltvätt (Colorama) ***
 

Facade Antigreen (Flügger) *

Alg och mögeltvätt (Altfort/Nitor) *
 

Alg & Mögeltvättmedel (Garden Monster), vid tralltvätt ****

Hardhead Alg‐/Mögeltvätt (Jula) ***

Alg & Mögeltvättmedel (Garden Monster), vid fasadtvätt ****

Fasadtvätt (Biokleen) *

Prickfri (Jape) *

Fasadtvätt utan blekeffekt (Colorama) *

Hardhead Tralltvätt (Jula) **

Trallrent (Biltema) **

Grönfri (Jape) ***
 

Tralltvätt Eco (Biokleen) **
 

 

Utomhustvätt (Beckers) *

 

 

*Testades på målat fasadvirke

**Testades på tryckimpregnerat virke

***Testades både på målat fasadvirke och tryckimpregnerat virke

****Testades både på målat fasadvirke och tryckimpregnerat virke, resultatet var bättre för fasad än för trall