Pension Tre av tio pensionssparare planerar att jobba något eller några år extra för att höja pensionen, enligt Penionsmyndighetens färska undersökning. 

Undersökningsbolaget Demoskop har på uppdrag av Pensionsmyndigheten frågat svenska pensionssparare vad de gör eller planerar att göra för att förbättra sin ekonomi som pensionärer. Tre av tio, 29 procent, svarar att de planerar att jobba något eller några år extra för att höja sina pension.

Samtidigt uppger 26 procent av deltagarna att de planerar att arbeta samtidigt som de tar ut pension för att stärka privatekonomin. Totalt omfattar undersökningen 974 pensionssparare runt om i landet.

”Att ta ut pensionen senare är ett av de viktigaste valen som vi kan göra för att höja vår egen pension. Många känner inte till hur stor betydelse det har för pensionens storlek att vänta med att ta ut den i några år”, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

Hon tillägger att svenskarna lever drygt tre år längre i dag än när dagens pensionssystem infördes på 1990-talet, men den genomsnittliga pensionsåldern har i stort varit konstant. 

”Det innebär att pensionssumman fördelas på fler år än tidigare och det ger en lägre pension per månad”, kommenterar Agneta Claesson.

Pensionsmyndighetens beräkningar visar att ett års extra arbete efter 66 års ålder kan höja pensionen med 1 600 till 2 200 kronor per månad före skatt (se tabeller). 

På myndighetens hemsida kan man få en fingervisning om kommande pension, inklusive tjänstepension.

”Från och med i år kan du också se din beräknade pensionsålder utifrån medellivslängdens utveckling. Du kan också se den ålder du tidigast kan ta ut allmän pension”, säger Agneta Claesson.

Tabell: Ökning eller minskning av den totala pensionen per månad vid olika pensionsåldrar. Siffrorna i exemplen visar pension före skatt. Källa: Pensionsmyndigheten

Månadslön, 35 500 kronor 64 år 65 år Pension vid 66 år, före skatt 67 år 68 år 69 år 70 år
Ökning/minskning (-) i procent från 66 års ålder −14% −6% 27 000 6% 12% 20% 28%
               
Månadslön, 25 000 kronor 64 år 65 år Pension vid 66 år, före skatt 67år 68 år 69 år 70 år
Ökning/minskning (-) i procent från 66 års ålder −24% −17% 21 500 5% 10% 16% 22%


Fotnot: Exemplet visar en person som får rätt till garantipension från 66 års ålder vilket påverkar marginaleffekten av extra år med arbete efter 66 års ålder. Från det år du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag vilket ger en lägre skatt på pensionen från och med det året.