Ilija Batljan, vd i Samhällsfastighetsbolaget SBB, har köpt aktier.

Insider Stefan Persson och Ilija Batljan är inte ensamma. Flera näringslivsprofiler har gjort insideraffärer under juli.     

Flera så kallade insynspersoner har passat på att köpa eller sälja aktier i de bolag där de har en nyckelposition. Med öppna kort. Det framgår av Finansinspektions insynsregister och ägartjänsten Holdings.

Här är ett urval av affärerna under juli:

3 juli

Peter Åström, styrelseledamot i spelbolaget Enlabs, har på fredagen den 3 juli sålt strax över 29.000 aktier i bolaget till kursen 22 kr. Affärens värde uppgår därmed till 640.000 kr. 

Peter Åström har varit styrelseledamot i Enlabs sedan 2013. Enligt bolagets hemsida äger Åström omkring 668.000 aktier, där det däremot inte framgår när siffran senast är uppdaterad.

6 juli

Climeons vd och grundare Thomas Öström har sålt 625.000 aktier i bolaget, motsvarande 1,3 procent av kapitalet, till cleantech-investerarna Fredrik och Ann-Helene Ljungström till ett pris av 48 kr per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande daterat den 6 juli. Thomas Öström kvarstår som Climeons största aktieägare med 8,9 miljoner A-aktier och 130.900 B-aktier, motsvarande 18,3 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna.

”Möjligheten att få in Fredrik och Ann-Helene Ljungström som aktieägare och få ta del av deras internationella erfarenheter från andra cleantechbolag gjorde att jag valde att sälja en liten del av mitt innehav”, kommenterar Thomas Öström.

Jan Bengtsson, systerson till H&M:sstorägare Stefan Persson och dotterson till H&M-grundaren Erling Persson, har under juni sålt drygt 814.000 aktier i klädbolaget. Det framgår av en uppdatering av ägarlistan på H&M:s hemsida.

Efter försäljningen äger Jan Bengtsson ungefär 9,4 miljoner H&M-aktier (per utgången av juni). Beroende på när under juni aktierna såldes har affären inbringat mellan 108 och 137 miljoner kr sett till H&M-aktiens kursutveckling under månaden.

8 juli

H&M:s huvudägare Stefan Persson har via ägarbolaget Ramsbury Invest köpt 4,25 miljoner aktier i klädjätten för totalt cirka 586 miljoner kr. Aktieköpen har skett i fyra transaktioner under perioden 8-10 juli till kurser om 137 och 138 kr per aktie. Efter dessa transaktioner uppgår Stefan Perssons innehav i H&M till nära 615 miljoner aktier.

Invisios styrelseledamot och tidigare huvudägare Lage Jonason har sålt sina sista 51.666 aktier i bolaget till en genomsnittskurs på 158,10 kr. Försäljningen som gjordes på onsdagen den 8 juli och fredagen den 10 juli uppgick till totalt 8,1 miljoner kr. Lage Jonason har under en längre tid successivt minskat sitt innehav i bolaget. Som mest, under 2015, ägde han 22,3 procent av Invisio.

10 juli

GHP Speciality Cares styrelseledamot Johan Wachtmeister har fredagen den 10 juli förvärvat 300.000 aktier i bolaget till kursen 17,15 kr per aktie. Den totala köpeskillingen uppgår till drygt 5,1 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Johan Wachtmeister har efter köpet ett innehav om cirka 5,1 miljoner aktier i GHP, motsvarande 7,2 procent av kapitalet och rösterna. Johan Wachtmeister ökade senast 2016 sitt ägande i bolaget.

13 juli

Boozts storägare och styrelseledamot Kent Stevens Larsen har sålt cirka 100.000 aktier i e-handelsbolaget. Aktierna såldes dels i förra veckan, dels på måndagen, för sammanlagt 9,6 miljoner kr. Efter transaktionerna äger Kent Stevens Larsen 950.000 aktier i Boozt, vilket gör honom till bolagets 13:e största ägare.

16 juli

Oscar Tjärnberg, vd för Byggmaxs dotterbolag Skånska Byggvaror, sålde under torsdagen 96.164 aktier till ett värde av totalt 5,4 miljoner kr. Försäljningarna gjordes till genomsnittskursen 56:15 kr.

17 juli

Hans Toll, som sitter i nätbanken Avanzas styrelse, har sålt 12.000 aktier i bolaget till kursen 180 kr. Köpeskillingen uppgår därmed till strax under 2,2 miljoner kr. Efter affären äger Hans Toll 128.000 aktier i nätbanken, vilket motsvarar 0,08 procent av kapitalet i bolaget.

NCC:s vd Tomas Carlsson har köpt 6.300 aktier i byggbolaget för totalt cirka 1 miljon kr. Tomas Carlsson äger 46.750 aktier i NCC efter affären.

20 juli

Fabeges vd Stefan Dahlbo har den 20 juli köpt totalt 6.500 aktier i bolaget för totalt nästan 0,7 miljoner kr. Köpet gjordes till kurser mellan 105:40 och 105:90 kr. Efter köpet äger Stefan Dahlbo 17.000 aktier i bolaget.

SBB:s styrelseledamot och vd:n för Fastpartner, Sven-Olof Johansson, har köpt 600.000 aktier för i genomsnitt cirka 24:30 kr per aktie. Aktierna köptes i två transaktioner den 17 respektive 20 juli. Det totala värdet uppgår till cirka 14,6 miljoner kr.

Sven-Olof Johansson äger efter affären cirka 30,1 miljoner B-aktier och 22,3 miljoner A-aktier i SBB, enligt ägardatatjänsten Holdings. Hans totala innehav i bolaget uppgår därmed till cirka 3,8 procent av kapitalet och 7,7 procent av rösterna.

Magnus Yngen har den 17 och den 20 juli sålt totalt 160.000 aktier i Dometic för sammanlagt cirka 13,5 miljoner kr.

Magnus Yngen har suttit i Dometics styrelse sedan 2011. Han har även varit vd för bolaget under en kortare period. Under perioden 2008 till 2011 var han vd för Husqvarna. Magnus Yngen äger 118.460 aktier i Dometic efter affärerna.

21 juli

Verkstadsbolaget Xano Industris vd Lennart Persson och bolagets finanschef Marie Ek Jonson har sålt 56.936 respektive 28.000 aktier i bolaget. Försäljningarna gjordes till kursen 94 kr och motsvarar totalt cirka 8 miljoner kr.

Vd Lennart Persson äger efter försäljningen 200.000 aktier i Xano Industri medan Marie Ek Jonson har kvar 48.000 Xano-aktier.

CRM-bolaget Lime Technologies finanschef Magnus Hansson har sålt 15.000 aktier i bolaget till kursen 300 kr. Försäljningen inbringade därmed cirka 4,5 miljoner kr. Magnus Hansson äger efter försäljningen 60.894 aktier i bolaget.

Pontus Boman, vd för Bergman & Beving, har köpt totalt 9.500 aktier i två transaktioner mellan den 21 och 22 juli. Aktierna köptes till kurser om 79:10 respektive 80 kr och innebar en total investering på cirka 760.000 kr. Enligt Bergman & Bevings hemsida äger Pontus Boman 53.245 aktier i bolaget. 

H&M:s huvudägare familjen Persson har den 20-22 juli via ägarbolaget Ramsbury Invest köpt 3 miljoner aktier i klädjätten för totalt drygt 400 miljoner kr. Aktieköpen har skett till kurser om 135 till 137 kr per aktie. I och med de senaste köpen uppgår familjen Persson ägarandel till strax över 49 procent av aktiekapitalet och drygt 75 procent av rösterna. För två år sedan var motsvarande andelar 46 och knappt 74 procent.

23 juli

Samhällsfastighetsbolaget SBB:s vd och största ägare Ilija Batljan köpte på torsdagen 200.000 B-aktier i bolaget till en kurs om cirka 24:35 kr per aktie. Affären var således värd knappt 4,9 miljoner kr. Hans innehav uppgår efter affären till 13 miljoner B-aktier. Han äger dessutom 109 miljoner A-aktier och drygt 0,5 miljoner D-aktier. Totalt motsvarar det 8,9 procent av kapitalet och 33,6 procent av rösterna i SBB.

24 juli

Rottneros vd Lennart Eberleh köpte 60.000 aktier i bolaget till en kurs om 8:38 kr per aktie. Affären var således värd cirka en halv miljoner miljoner kr. Hans innehav uppgår efter affären till 142.000 aktier.

Familjeföretaget Botryggs ordförande och ägare Michael Cocozza har köpt ytterligare 15 miljoner aktier i SBB under juni och juli. Han äger 55 miljoner aktier motsvarande cirka 4 procent av aktiekapitalet.

Vitecs storägare Olov Sandberg har sålt 300.000 B-aktier i programvarubolaget. Aktierna såldes till kurs 265 kr och affären inbringade totalt 79,5 miljoner kr.

Efter försäljningen äger Olov Sandberg cirka 35.000 B-aktier och drygt 1,1 miljoner A-aktier i Vitec, motsvarande 3,5 procent av kapitalet och närmare 18 procent av rösterna.