Måndagstips för börsen

Publicerad 2013-01-28 08:07

Aktietips Börsveckan analyserar sex bolag i veckans nummer, varav två anses köpvärda: fastighetsbolaget Kungsleden och astmabolaget Aerocrine. Det pressade stålbolaget SSAB kan vara värt en chansning, medan klädkedjan Kappahl, bemanningsföretaget Poolia och bygghandlarkedjan Byggmax däremot inte faller magasinets skribenter på läppen.

De köpvärda först: genom försäljningen av halvägda Hemsö har Kungsleden avvärjt det värsta hotet från en kommande skattesmäll, vilket Börsveckan anser gör aktien intressant. En uppsida finns i kapitlet om skatteprocesserna, där utrymme för positiva överraskningar finns. Framtiden får utvisa tidningens omdöme av nya storägaren Gösta Welandson, som inte har det bästa ryktet på aktiemarknaden efter sitt agerande i fastighetsbolaget Realia för några år sedan.

Astmabolaget Aerocrine står inför ett kommersiellt genombrott tack vare
värdefullt stöd från försäkringsbranschen, och bolagets utveckling på sistone motsvarar Börsveckans tidigare förväntningar. Därför finns ingen anledning att på grund av kursuppgång revidera köprekommendationen från mars 2012.

SSAB brukar vara en given vinnare när konjunkturen vänder uppåt, men det finns skäl som talar för att det är annorlunda den här gången: stora strukturproblem i stålbranschen och kronans förstärkning, vilka båda skapar osäkerhet kring aktien. Börsveckan ger en tudelad rekommendation: för den som tror på en bättre konjunktur, ökat kapacitetsutnyttjande och högre stålpriser kan SSAB vara värt en chansning, i så fall före rapporten (den 8 februari) – men det kan vara klokt att avvakta denna.

Två kedjor, Byggmax och Kappahl, anses mindre tilltalande. För byggbolagets del noterar Börsveckan att det visserligen gör bra ifrån sig, men uppsidan anses inte tillräckligt stor för att köpa aktien i nuläget. Lönsamheten antas svårförbättrad under 2013, och vd:s aktieförsäljning i november noteras också på minuskontot.

Kappahl rapporterade visserligen starkt, men anses ha en lång väg kvar att gå och har höga p/e-tal givet den känsliga situationen. Frågetecken finns kring om konceptet håller måttet för nya marknader, hyran för det sålda och en helt annan stabilitet än dagens krävs för att aktien ska anses köpvärd. Till bilden hör också att koncernen måste betala hyra på cirka 36 miljoner kronor för de lokaler som sålts, och att balansräkningen ”inte ser helt sund ut” med goodwill och immateriella tillgånga på 1,3 miljarder kronor.

Slutligen tar sig redaktionen an Poolia, som rasat till ett börsvärde på 200 miljoner kronor, en femtedel av omsättningen, efter vinstvarningen strax före jul. Aktien anses ”absolut inte” köpvärd, bland annat eftersom ledningen kommer att behöva fokusera på nedskärningar i stället för tillväxt under den närmaste framtiden. Detta riskerar leda till tappade marknadsandelar för bolaget, som kläms mellan både internationella bjässar och snabbfotade mindre aktörer. Även om ett ljust scenario faller in är aktien dyr, konstaterar Börsveckan, och uppmanar till försäljning av aktien.