MALMBERGS: SER ÖKAD FÖRSÄLJNING I DANMARK, SVERIGE

2021-04-27 12:24:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Malmbergs ser för närvarande en ökad försäljning både i Danmark och Sverige, och vad gäller Norge och Finland syns en sakta återhämtning för tillväxt och resultat i takt med att samhällena successivt öppnas efter pandeminedstängningar.

Det skriver Malmbergs vd Johan Folke i bolagets delårsrapport. Han tillägger att Malmbergs försäljning av solceller och laddstationer fortsätter att utvecklas positivt.

"Fortsatt bearbetning av vår största kundgrupp elinstallatörer tillsammans med ökat fokus mot GDS-marknaden med Malmbergs smarthomesystem och belysning gör att vi ser fortsatt positivt på dessa marknadsområden", skriver Johan Folke.

Bolagets förbättrade rörelsemarginal under kvartalet, 9,6 procent att jämföra med 8,6 procent motsvarande period i fjol, är enligt Malmbergs-vd:n till stor del en följd av fortsatt bra kostnadskontroll och en fördelaktigare valuta, även om prishöjningar och ökade transportkostnader haft en påverkan under perioden.

"Vi har inte påverkats av några större leveransförseningar trots den containerbrist som råder inom sjötransporten, men extra vaksamhet är påkallad med hänsyn till utvecklingen", skriver Johan Folke.Direkt-SE