MALMBERGS: RESULTATBÄTTRING 3 KV, SER FORTSATT VISSA UTMANINGAR

2022-11-24 12:23:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Malmbergs, ett handelshus inom elmateriel, ökade intäkterna och resultatet under det tredje kvartalet 2022. Rörelseresultatet blev 16,6 miljoner kronor, jämfört med 11,5 miljoner motsvarande period i fjol.

"Det förbättrade resultatet under kvartalet är en följd av ökad försäljning efter genomförda marknadssatsningar, god lagerhållning samt kompensation för vissa kostnadsökningar", skriver vd Johan Folke i delårsrapporten.

Omsättningen visar en ökningstakt om cirka 9 procent.

"Jag ser fortsatta utmaningar försäljningsmässigt och resultatmässigt för vissa av våra geografiska områden inom koncernen, även om en viss återhämtning sker som följer utstakad plan", skriver vd.

Produktsortimentet inom billaddning växer stadigt, och ett bredare sortiment är under utveckling, fortsätter han. Malmbergs planerar att lansera delar av bolagets nya sortiment under slutet av innevarande år.

"Varulagret är fortsatt medvetet högt då leveransstörningar och leveransförseningar fortsatt förekommer. Varulagrets storlek kommer anpassas efter behov och vi följer utvecklingen av detta noggrant", skriver Johan Folke.Direkt-SE