MALMBERGS: HÖGRE LAGERBINDNING UNDER PERIOD PGA LEVERANSPROBLEM

2022-02-17 12:31:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De åtgärder som Malmbergs har vidtagit för att minimera leveransutmaningarna kommer under en period att innebära högre lagerbindning men också säkrad leveranskapacitet.

Det skriver vd Johan Folke i bokslutskommunikén.

Malmbergs fjärde kvartal präglades av ökade transportkostnader och leveransförseningar orsakade av pandemin, konstaterar vd:n.

"Under fjärde kvartalet infördes åter nya restriktioner som påverkade försäljningen inom vissa områden i koncernen, varför vi särskilt gläds åt att vi kan presentera en ökad omsättning och ett förbättrat rörelseresultat för verksamhetsåret 2021 som helhet", skriver Johan Folke.

Bolagets omsättning i det fjärde kvartalet var i linje med föregående år medan resultatet försämrades.Direkt-SE