MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA ONSDAG 15 SEPTEMBER

2021-09-15 06:02:04

- Storbritannien: KPI augusti kl 8.00

Inflationstakten antas ha stigit till 2,9 procent från 2,0 procent i juli, medan kärninflationen antas ha stigit till 2,9 från 1,8 procent.

Den brittiska ekonomin har lyft i spåren av minskade restriktioner, och enligt en Reutersenkät spås en räntehöjning från dagens 0,1 procent till 0,25 procent i slutet av 2022. Nästa BOE-möte är den 23 september.


- Kantar Prospera: inflationsförväntningar kl 8.00

Detta är den stora enkäten som även frågar arbetsmarknadens parter.

Swedbank noterar att inflationsförväntningarna stigit något under sommaren till Riksbankens glädje, och de 5-åriga KPI-förväntningarna hos penningmarknadens aktörer är väl förankrade runt 2-procentsmålet.

"Med höga prissignaler, uppskruvade priser på elen och överraskande starka inflationsutfall under sommaren är det troligt att förväntningarna kryper uppåt ytterligare något", skriver Swedbank.

Vid sidan av inflationsförväntningarna kommer de och sannolikt även Riksbanken att fokusera lite extra denna gång på löneförväntningarna. Bland arbetstagarna steg löneförväntningarna på 1-2 års sikt i junienkäten och det finns förutsättningar för en fortsatt uppgång i september.

Arbetskraftsbrist har blivit ett tilltagande problem. Någon större uppåtpress på lönerna väntas inte, men det kan lib en lite tilltagande löneglidning under de närmaste åren. Sannolikt finns det även förutsättningar för något högre centrala avtal i nästa avtalsrunda 2023, skriver Swedbank.

Svaren i undersökningen har naturligtvis inte påverkats av tisdagens oväntat höga utfall för KPIF-inflationen i augusti, vilket innebär att de kan kännas något inaktuella. Men svaren ger ändå viktig input för Riksbankens policyöverväganden.Direkt-SE