MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

2023-03-17 14:03:36

TISDAG DEN 21 MARS

==================

- Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00

Detta index, som mäter sentimentet bland finansanalytiker, har stigit fem månader i rad, från -61,9 i september till +28,1 i februari. Nu pekar konsensusprognosen mot en nedåtrekyl, till +20,0, i mars.


ONSDAG DEN 22 MARS

==================

- Storbritannien: KPI februari kl 8.00

Efter en oväntat stor nedgång i januari väntas inflationstakten ha sjunkit ytterligare i februari, till 9,9 procent från 10,1 procent. Kärn-KPI-inflationen väntas samtidigt ha varit oförändrad, på 5,8 procent.


- Federal Reserve: räntebesked kl 19.00

Förväntningarna inför detta räntebesked har svajat rejält den senaste tiden när en uppblossad bankkris fått nästintill säkra prognoser om en höjning med 50 punkter att vända till nästan lika säkra prognoser om att räntan kommer att lämnas oförändrad.

Just nu antyder prognoser och terminsprissättning att en höjning med 25 punkter är det mest sannolika beskedet, men det kan säkerligen ändras beroende på eventuella nya besked, positiva eller negativa, om tillståndet i det amerikanska banksystemet.


TORSDAG DEN 16 MARS

===================

- Schweiz Nationalbank (SNB): räntebesked kl 9.30

I december höjde SNB styrräntan med 50 punkter, till 1,00 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Banken skrev då i pressmeddelandet att "det kan inte uteslutas att ytterligare höjningar i SNB:s policyränta kommer att bli nödvändigt för att säkra prisstabilitet på medellång sikt".

Capital Economics tror att SNB kommer att höja styrräntan med 50 punkter oavsett krisen för Credit Suisse.

"Baserat på deras egna krävande standarder är inflationstrycket i Schweiz akut med en kärninflation på 'all-time-high' i februari, och inga tecken på dämpning", skriver Capital Economics i ett kundbrev.


- Norges Bank: räntebesked kl 10.00

Vid föregående möte, i januari, lämnades styrräntan oförändrad på 2,75 procent, vilket var i linje med förväntningarna. I pressmeddelandet var budskapet att den ekonomiska utvecklingen avgör hur räntan sätts framöver, men "mest sannolikt höjer vi räntan i mars", sade chefen Ida Wolden Bache.

En rad ekonomer har tidigare antytt att de ser uppåtrisker mot deras prognoser om att Norges Bank kommer att höja räntan med 25 punkter nu, men det var innan bankfrossan.

Nordea-ekonomerna Dane Cekov och Kjetil Olsen konstaterar i ett kundbrev att det har varit en berg och dalbana för marknaden inför detta räntebesked. De lutar för egen del åtminstone mot att centralbanken håller sig till sin plan och höjer styrräntan med 25 punkter.

"Men med tanke på den extrema NOK-försvagningen den senaste tiden kan Norges Bank välja att vidta kraftigare åtgärder och höja styrräntan med 50 punkter", skriver de.

Nordea-ekonomerna tror också att Norges Banks nya räntebana kommer att indikera att räntetoppen kommer att bli omkring 50 punkter högre än vad som indikerades i föregående prognos, i december.

"Vi kan se att den toppar på runt 3,60 procent – vilket indikerar viss sannolikhet för en toppränta på 3,75 procent under tredje kvartalet", skriver Cekov/Olsen.


- Bank of England: räntebesked kl 13.00

En oenig policykommitté (MPC) höjde styrräntan med 50 punkter i februari, till 4,00 procent. Två ledamöter ville lämna räntan oförändrad.

MPC noterade då att det rådde "betydande osäkerhet" om utsikterna och att de skulle noga bevaka indikationer på ihållande inflationstryck.

"Om det kommer bevis på mer ihållande tryck så kommer ytterligare åtstramning i penningpolitiken krävas", stod det i uttalandet.

Konsensusprognosen tyder på att räntan kommer att höjas med 25 punkter, till 4,25 procent, men oavsett beslut lär kommittén säkerligen vara oenig.

Unicredit lutar mot att räntan kommer att lämnas oförändrad nu, även om de ser en klar risk för att MPC kommer att besluta om en "(sista)" höjning med 25 punkter.

"Kommittén kommer troligen vara splittrad, med två eller tre ledamöter som föredrar en 25-punktershöjning", skrev Unicredit i ett kundbrev.

De tror också att bankens guidning om den framtida räntan kommer att vara neutral i stora drag och mycket databeroende, med "tvåsidiga risker mot inflationsutsikterna".


FREDAG DEN 17 MARS

==================

- EMU: PMI (prel) mars kl 10.00

I februari steg det sammanvägda PMI-indexet till 52,0, från 50,3 i januari, vilket var väl över de 50,6 som väntades inför det preliminära februariutfallet. Det var tjänstesektorn som låg bakom uppgången, medan PMI för tillverkningsindustrin försvagades något jämfört med i januari.

Nu pekar konsensusprognosen mot ett oförändrat sammanvägt index, på 52,0, preliminärt i mars. Industriindex väntas ha stigit till 49,0, från 48,5 i februari, medan tjänste-PMI väntas ha backat från 52,7 till 53,6.


- USA: order varaktiga varor februari kl 13.30

I januari sjönk orderingången med 4,5 procent, vilket var något mer än väntat, men exklusive transport var orderingången tydligt starkare än väntat, +0,7 procent.

Nu pekar konsensusprognosen mot att den totala orderingången kommer att ha vänt upp med 0,9 procent i februari, och ha fortsatt att öka med 0,3 procent exklusive transportsektorn.


- USA: PMI (prel) mars kl 14.45

En tydlig återhämtning för tjänstesektorn bidrog till att lyfta det sammanvägda PMI-indexet till 50,1 i februari, från 46,8 i januari.

Chris Williamson, chefekonom på S&P Global välkomnade då att index hade nått över 50-nivån efter sju månader under, men han befarade att uppgången kunde vara bräcklig eftersom tjänstesektorn sannolikt gynnades av ovanligt varmt väder för säsongen.

Prognoserna pekar nu ändå mot att tjänste-PMI ska ha ökat ytterligare något mars, till 50,9 från 50,6 i februari. Industri-PMI väntas samtidigt ha stigit från 47,3 till 47,6.Direkt-SE