MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

2022-06-23 11:05:37

TISDAG DEN 28 JUNI

==================

- SCB: handelsbalans maj kl 8.00

I april visade den svenska handelsbalansen med varor ett underskott på 1,8 miljarder kronor, efter ett överskott på 4,7 miljarder månaden dessförinnan.

Aprilutfallet var det första med underskott sedan i december i fjol.


- SCB: detaljhandel maj kl 8.00

Detaljhandelsförsäljningen har varit svag de senaste månaderna, men har ändå hämtat sig något från februari månads nedgång med 0,1%.

I april ökade försäljningen med 0,4% m/m. Då sjönk dagligvaruhandeln med 0,6% medan sällanköpsvaruhandeln steg 0,7%.

Svensk Handels Stils index över kläd- och skoförsäljningen visade uppgångar på 36,1 respektive 39,9% i maj jämfört med samma månad i fjol.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, varnade samtidigt för att det finns en påtaglig oro för att tuffare månader är att vänta.


- USA: hushållens konfidensindikator juni kl 16.00

I maj sjönk visserligen de amerikanska hushållens förtroende till 106,4, från 108,6 i april, men utfallet var ändå bättre än väntat.

Analytikerna hade räknat med en större nedgång till 103,9.

Lynn Franco, ansvarig för ekonomiska indikatorer vid Conference Board, sade i en kommentar att det aktuella läget fortsatt ligger på starka nivåer, vilket tyder på att tillväxten inte sjönk ytterligare under andra kvartalet.

I juni spår dock bedömare att index sjunker till 100.ONSDAG DEN 29 JUNI

==================


- SCB: hushållsutlåning maj kl 8.00

Utlåningen till de svenska hushållen har legat på 6,8% de senaste två månaderna, efter att dessförinnan ha stigit från 6,7% i januari till 6,9% i februari.

SCB konstaterade att marsutfallet att efter en lång period med historiskt låga räntenivåer har trenden brutits. Räntorna på bundna bolån har stegvis klättrat uppåt under årets första tre månader.

Sedan dess har räntorna på bundna bolån fortsatt uppåt.


- KI: konjunkturbarometer juni kl 9.00

I maj steg Konjunkturinstitutets barometerindikator till 110,5, från 109,4 i april. Tillverkningsindustrin var optimistisk, medan hushållen deppade. De senares konfidensindikator sjönk till 70,4, vilket var den lägsta nivån sedan finanskrisen. Då bottnade den på 68,8 i oktober 2008.


- EMU: konjunkturbarometer juni kl 11.00

Var aningen starkare än väntat i maj, med en marginell uppgång till 105,0, från 104,9 i april.

Företagens prisplaner steg till en ny rekordnivå i detaljhandeln, medan den första betydande nedgången sedan december syntes för industrin och byggsektorn, och sedan augusti för tjänstesektorn.

Indikatorn för hushållens förväntningar om pristrenderna de kommande tolv månaderna sjönk till 45,6 i maj, från 50,0 föregående månad.

Den samlade konfidensindikatorn steg i maj i EU:s samtliga fyra största ekonomier.


- Tyskland: KPI (prel) juni kl 14.00

I maj steg Tysklands inflationstakt till 7,9%, upp från 7,4% i april. HIKP-inflationen ökade samtidigt till 8,7%, från 7,8%.

Georg Thiel, chef för den tyska statistikmyndigheten, Destatis, konstaterade i samband med majutfallet att inflationstakten därmed nådde en rekordhög nivå för tredje månaden i rad sedan Tysklands återförening.

"Den främsta orsaken till den höga inflationen är fortfarande prisökningar på energiprodukter. Men vi ser också prisökningar för många andra varor, särskilt livsmedel", sade Thiel, som tillade att en liknande hög inflationstakt senast registrerades under vintern 1973/1974 när mineraloljepriserna hade ökat kraftigt som en konsekvens av den första oljekrisen.TORSDAG 30 JUNI

===============


- Kina: PMI juni kl 3.30

Såväl industri-PMI som tjänste-PMI steg i maj. För industrin steg index till 49,6, från 47,4 månaden före, medan tjänste-PMI visade en större uppgång - till 47,8, från 41,9 i april.

Frågan är hur Kinas nolltolerans mot covid påverkade ekonomin under juni.


- Tyskland: detaljhandel maj kl 8.00

I april sjönk den tyska detaljhandelns försäljning kraftigt, med 5,4% jämfört med månaden före.

Analytikerna hade väntat sig en betydligt mindre nedgång, på 0,2%.

Jämfört med i april 2021 sjönk försäljningen med 0,4%.

Även i mars rapporterades minskad försäljning, men inte alls lika kraftig.


- USA: privatkonsumtion och inflation (PCE) maj kl 14.30

I en tid då inflationen finns på allas läppar riktas blickarna mot Federal Reserves favoritmått, core PCE.

I april sjönk kärninflationen tillbaka till väntade 4,9%, från 5,2% månaden före.

Fedchefen Jerome Powell sade den 22 juni att tillgängliga data tydde på att kärn-PCE-inflationstakten kan ha varit oförändrad eller sjunkit något i maj.


- Riksbanken: räntebesked kl 9.30

En enig analytikerkår räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 50 punkter, till 0,75 procent, enligt Infronts enkät. Vid föregående penningpolitiska möte, i april, höjde Riksbanken räntan med 25 punkter och antydde samtidigt att en lika stor höjning var att vänta nu, men inflationsutsikterna har förvärrats sedan dess och enligt ekonomerna kommer det nu inte att räcka med "gradvisa" höjningar från Riksbanken.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, konstaterar i ett kundbrev att huvudscenariot i Riksbankens aprilrapport är överspelad.

"Inflationen har varit högre än väntat och prognosmissarna räknas i procentenheter snarare än i tiondelar", skriver han, och tillägger att utvecklingen har större likheter med Riksbankens alternativscenario i aprilrapporten, ett scenario som innehöll räntehöjningar till 1,50 procent vid årsskiftet och en styrränta på omkring 2,5 procent i slutet av 2023.

"På kort sikt är prisökningarna till och med ännu högre än Riksbankens alternativscenario. Enligt vår bedömning är KPIF-inflationen nära 8 procent de närmaste månaderna, dvs. nästan fyra gånger högre än 2-procentsmålet. Dessutom är det framför allt tjänsteinflationen som har varit överraskande hög" skriver Isaksson.


FREDAG 1 JULI

=============


Japan: Tankan 2 kv kl 1.50

Under första kvartalet sjönk de stora japanska industriföretagens bedömning av konjunkturläget, till ett index på 14, ned från 19 föregående kvartal. Då var deras prognos inför nästkommande kvartal en fortsatt nedgång, till 9.

Konsensusprognosen för andra kvartalet ligger dock högre än så, på 13.Swedbank: industri-PMI juni kl 8.30

Steg i maj svagt efter tre månader i rad med nedgångar.

Delindex för produktion svarade för det största positiva bidraget till ökningen i maj, följt av sysselsättning och orderingång medan leveranstiderna sjönk till den lägsta nivån på 18 månader. Index för inköpslager steg till en ny rekordnivå i maj och antyder fortsatt utbredd lageruppbyggnad.

Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, varnade dock för att det är för tidigt att blåsa faran över med tanke på den osäkra omvärldskonjunkturen samtidigt som penningpolitiken stramas åt.

Pristrycket från leverantörsledet hade dämpats något om än från en hög nivå, men visade fortsatt att stigande insatsvarupriser var utbrett i industrin.


EMU: KPI (prel) juni kl 11.00

I maj drog framför allt höga energipriser, följt av livsmedel, alkohol och tobak samt tjänster, upp HIKP-inflationen i eurozonen till 8,1%, från 7,4% månaden före. Kärninflationen steg samtidigt till 3,8 från 3,5%.

I maj 2021 var inflationstakten i euroområdet 2,0%.


USA: ISM industrin juni kl 16.00

Visade styrka i maj och steg oväntat till 56,1, från 55,4. Väntat var en nedgång till 54,5.

Bland utvalda delindex steg exempelvis produktion, nya order, lager och nya exportorder, medan prisindex och sysselsättning däremot sjönk.Direkt-SE