MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

2022-01-14 15:27:26

MÅNDAG DEN 17 JANUARI

=====================

- Kina: industriproduktion december kl 3.00

Tillväxttakten för kinesisk industriproduktion väntas ha dämpats till +3,6 procent i december, enligt Trading Economics konsensus, från 3,8 procent i november.


- Kina: BNP 4 kv kl 3.00

Konsensus-prognosen pekar mot en BNP-tillväxt om 3,6 procent mot fjärde kvartalet 2020 (+4,9% i 3kv). Commerzbank skriver i ett veckobrev att Kinas cykliska inbromsning fortsätter. Landets ekonomi "har tydligt tappat momentum och särskilt under den andra halvan av året", skriver den tyska banken angående Kinas ekonomiska utveckling under 2021.

Strategin med nedstängningar för att förhindra att covid sprids i någon större utsträckning, noll-covid, kombinerat med svagheten på fastighetsmarknaden hämmar Kinas ekonomi.

"Den mer smittsamma omikron-varianten är ett stort test för Kina. En annan faktor som kommer att fortsätta begränsa tillväxten under kommande månader är fastighetssektorn", skriver Nordea i ett veckobrev.


TISDAG DEN 18 JANUARI

=====================

- BOJ: räntebesked kl 4.00

BOJ väntas hålla kvar styrräntan på -0,1 procent.


- Storbritannien: arbetslöshet (ILO) november kl 8.00

En oförändrad arbetslöshetsnivå om 4,2 procent är förväntad, enligt Trading Economics konsensus. ING bedömer dock att det viktigaste för den brittiska centralbanken, BOE, är löneutvecklingen och tecknen på var de är på väg.

"Det ser ut som att löneutvecklingen är ungefär var den var före pandemin, vilket är en nyckeldel i centralbankens plan på räntehöjningar", skriver ING.

Konsensusprognosen pekar mot en årsvis löneutveckling exklusive bonus om 3,8 procent i november (4,3% i okt).


- Tyskland: ZEW-index januari kl 11.00

Konsensusprognosen pekar mot en viss förbättring i de tyska finansmarknadsaktörernas sentiment uppemot 33 från knappa 30 i december. Index över det nuvarande läget förväntas ha legat kvar runt -7,5, enligt Trading Economics konsensus.


ONSDAG DEN 19 JANUARI

=====================

- Storbritannien: KPI december kl 8.00

Inflationstakten väntas ha dragit upp till 5,2 procent i december (5,1% i nov) medan kärninflationstakten väntas ha legat oförändrad på 4,0 procent.

"KPI väntas återigen ha dragit upp ytterligare något, delvis hjälpt av accelererande livsmedelsinflation", skriver ING i ett veckobrev som inte tror att den brittiska inflationen toppar förrän i april på omkring 6,5 procent.


- Kanada: KPI december kl 14.30

Inflationstakten var 4,7 procent i oktober och november. Bryter den över 5 procent för december tror ING att förväntningarna kan öka för att BOC höjer räntan redan vid januari-mötet.


TORSDAG DEN 20 JANUARI

======================

- Norges Bank: räntebesked kl 10.00

Efter att ha höjt styrräntan i september och december väntas Norges Bank avvakta med nya åtstramningar vid januarimötet, trots oväntat hög decemberinflation. Men det är fortsatt mycket troligt med en ny räntehöjning i mars, framgår av TDN Direkts enkät bland ekonomer.


- EMU: KPI (def) december kl 11.00

KPI-takten i euroområdet väntas i linje med preliminär bedömning ha ökat till 5,0 procent i december från 4,9 procent i november. Commerzbank noterar att detta är den högsta inflationstakten under valutaunionens historia.

"En anledning till den förnyade ökningen i inflationstakten var en stark ökning i livsmedelspriserna", skriver den tyska storbanken som räknar med ett oreviderat utfall om 5,0 procent även enligt den nya beräkningen.


- Turkiet: räntebesked kl 12.00

Den turkiska räntan väntas vid detta möte lämnas oförändrad vid 14 procent. ING påpekar att cykeln med penningpolitiska lättnader väntas vara över för denna gång efter sänkningar under hösten ned från 19 procent.


- ECB: protokoll från policymötet 16/12 kl 13.30

ING noterar i ett marknadsbrev att centralbanker har hamnat under press för hur de ska reagera när inflationen blir högre och håller i under längre tid. Analyshuset bedömer att protokollet från ECB:s decembermöte kan erbjuda "fler ledtrådar kring hur oroade som ECB var kring inflation" redan då.Direkt-SE