Bostad Bostadsrättspriserna i riket som helhet var oförändrade i december jämfört med föregående månad. Villapriserna sjönk 1 procent. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 7 procent, en uppväxling från 6 procent i november. Villapriserna har samtidigt stigit 13 procent, ned från 14 procent förra månaden.

Fastighetsmäklaren Bjurfors konstaterar att det var en blandad utveckling på bostadsmarknaden i slutet av året, med en uppgång om hela 2 procent i Stockholms innerstad, den högsta en decembermånad sedan 2016.

Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, säger att Stockholms innerstad brukar vara en bra indikator för vart hela bostadsmarknaden är på väg.

”Samtidigt har jag svårt att se att vi ska få en upprepning av 2020 och 2021, och det beror främst på att lönerna inte hängt med. Ju mer priserna ökar desto färre har möjlighet att få lån till att köpa en bostad. Räkna med mer måttliga prisökningar i år”, säger han, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

I Malmö däremot fortsatte villapriserna att sjunka för tredje månaden i rad.

”Efter en lång period av exceptionella uppgångar, där rekorden avlöst varandra, ser vi nu en tydlig inbromsning som gör att villamarknaden i Malmöregionen inte längre sticker ut jämfört med övriga storstäder. Köparna möter fortfarande säljarna på bra och höga nivåer, men den enorma efterfrågan som tidigare sågs har lagt sig och är nu betydligt mer balanserad”, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.

Erik Olsson Fastighetsförmedling tycker att starten på säsongen känns mindre nervös än vanligt, med förväntningar om fortsatta boprisuppgångar och en ny covid-våg.

”Nu startar bostadsmarknaden året med positiva förväntningar samtidigt som en ny våg av corona dämpar ekonomin på ett sätt som minskar risken för ränteökningar. Nya coronarestriktioner gör dessutom att bostaden blir viktigare samtidigt som vi konsumerar mindre av annat. Det gör att vi både kan och vill betala mer för en bostad, även om våra disponibla inkomster inte ökar. Detta bör ge oss en stark bostadsmarknad med stabila priser under en tid framöver”, skriver de.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För december innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för oktober-december jämförs med motsvarande viktade medelvärde för september-november. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med juli-september.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Bostadsrätter    
Riket 0 1 7
Storstockholm 0 3 6
Centrala Stockholm 2 3 11
Storgöteborg 0 -1 6
Centrala Göteborg 0 -1 8
Stormalmö 0 -1 10
Centrala Malmö 0 2 10
Villor      
Riket -1 -2 13
Storstockholm 0 1 12
Storgöteborg -1 0 13
Stormalmö -2 -4 12
Fritidshus     20

 

Bild: Priser bostadsrätter

image

 

Bild: Priser villor

image

 

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.