Bostad Bostadsrättspriserna i riket som helhet var oförändrade i september jämfört med föregående månad. Villapriserna var också oförändrade. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 8 procent samtidigt som villapriserna stigit 14 procent.

Antalet försäljningar under september nådde upp till samma historiskt höga nivåer som förra året. Sett till perioden januari-september så är antalet sålda villor och bostadsrätter på ny rekordnivå.

”Nu har i stort sett alla restriktioner släppt, men det är inget som fastighetsmäklarna tror kommer att få stor marknadspåverkan på kort sikt. Majoriteten av våra medlemmar tror att både småhus- och bostadspriserna kommer att vara stabila under årets sista kvartal”, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För augusti innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för juni-augusti jämförs med motsvarande viktade medelvärde för maj-juli. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med mars-maj.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Bostadsrätter    
Riket 0 1 8
Storstockholm 1 0 7
Centrala Stockholm 1 2 11
Storgöteborg 0 0 6
Centrala Göteborg 1 2 8
Stormalmö 0 2 11
Centrala Malmö 0 -1 11
Villor      
Riket 0 1 14
Storstockholm 1 0 16
Storgöteborg 0 0 15
Stormalmö 0 0 19

 

Bild: Priser bostadsrätter

image

Bild: Priser villor

image

 

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.