Bostad Såväl bostadsrättspriserna som villapriserna i Sverige var oförändrade i november jämfört med föregående månad. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 6 procent, en nedväxling från 7 procent i oktober. Villapriserna har samtidigt stigit 14 procent, ned från 15 procent förra månaden.

Fastighetsmäklaren Bjurfors konstaterar att bostadspriserna visar tecken på att plana ut, med Stockholm som undantag, där priserna fortsätter stiga.

”Efter en förväntad dämpning på bostadsmarknaden under hösten tror vi nu att det kommer ta fart igen under våren med ökad efterfrågan och svagt stigande priser. Mot detta står främst oro för stigande räntor till följd av ökad inflation. Även det något dystrare börsklimatet kan påverka marknaden negativt men då främst premiummarknaden”, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

Han tror vidare att dyrare elpriser är något som fler och fler bostadsköpare kommer att börja ta hänsyn till.

”Efter att elpriserna skjutit i höjden den senaste tiden kan elförbrukningen bli en faktor för bostadsköpare framöver. Bostäder med höga elkostnader till följd av ineffektiva uppvärmningssystem kan bli svårsålda jämfört med andra”, säger Fredrik Kullman.

I Malmö fortsatte villapriserna att sjunka i november och även tremånadsförändringen är nu negativ, -2 procent. Efter tidigare kraftiga uppgångar är dock årstakten ännu högst bland storstadsområdena.

”Just nu skulle jag säga att marknaden är ganska mättad. Säljarna fortsätter att vara optimistiska, men efterfrågan är inte tillräckligt hög för att försvara prisnivån. Utbudet är större än det var samma tid förra året, medelbudpremien, alltså skillnaden mellan utgångspris och slutpris, har sjunkit och vi ser fler och fler prissänkningar. Efter den starka uppgång som varit är detta en fullt naturlig och förväntad utveckling”, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.

Erik Olsson Fastighetsförmedling räknar med att bostadspriserna stabiliseras runt dagens nivå så länge det inte uppstår oro för ränteökningar. Den nya virusvarianten omikron är en uppåtrisk för priserna.

”Den nya muterande varianten av covidviruset kan mycket väl stärka bostadsmarknaden. Redan oron för nya nedstängningar dämpar ekonomi, inflation och risken för räntehöjningar. Nya nedstängningar skulle dessutom återigen göra bostaden viktigare så den prioriteras högre samtidigt som det blir svårare att konsumera annat om man återinför restriktioner för restauranger och andra aktiviteter där många samlas och gör det svårare att semestra i andra länder”, skriver de.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För november innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för september-november jämförs med motsvarande viktade medelvärde för augusti-oktober. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med juni-augusti.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Bostadsrätter    
Riket 0 1 6
Storstockholm 1 3 5
Centrala Stockholm 1 3 10
Storgöteborg -1 -1 6
Centrala Göteborg -1 -1 8
Stormalmö -1 -1 9
Centrala Malmö 0 2 10
Villor      
Riket 0 -1 14
Storstockholm 1 2 14
Storgöteborg 0 1 14
Stormalmö -1 -2 15

 

Bild: Priser bostadsrätter

image

Bild: Priser villor

image

 

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.