Bostad Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk 4 procent i juli jämfört med föregående månad. Villapriserna sjönk 1 procent. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 2 procent, jämfört med en uppgång på 2 procent i juni. Samtidigt har villapriserna stigit 1 procent, ned från 6 procent förra månaden.

Svensk Mäklarstatistik konstaterar att nedgången på bostadsmarknaden fortsätter, där bostadsrätter i Stockholmsområdet sticker ut med en nedgång på 10 procent de senaste tre månaderna.

Villamarknaden håller emot bättre, vilket delvis beror på att villor utanför storstadsområdena, vilka står för 70 procent av försäljningarna, inte gått lika svagt som i storstäderna.

Svensk Mäklarstatistik noterar också att omsättningen på bostadsmarknaden minskar. Under tremånadersperioden till och med juli såldes det 19 procent färre bostadsrätter och 10 procent färre villor än motsvarande period i fjol.

”Störst minskning i antal försäljningar hittar vi bland bostadsrätter i Storstockholm och Storgöteborg där det sålts 21 procent färre bostadsrätter mot förra året”, säger Per-Arne Sandegren, analyschef vid Svensk Mäklarstatistik.

Fredrik Kullman, vd för fastighetsmäklaren Bjurfors, säger i en kommentar att de fortsatt fallande bostadspriserna inte kommer som någon överraskning.

”Det finns så klart många osäkerhetsfaktorer men jag tycker mycket pekar mot att vi kommer ha det här klimatet ett tag till. Att lånekostnaderna skenat har fortfarande inte gått upp för många och höstens och vinterns elpriser har möjlighet att utvecklas till en riktig rysare. Får vi den prischock som många experter hävdar kommer det slå hårt mot villamarknaden som hittills klarat sig betydligt bättre än bostadsrätterna”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling skriver i en kommentar att den negativa marknadspsykologin har blivit ännu mer negativ under sommaren, drivet av urgröpta reallöner och en oro för stigande räntor. Detta trots att de faktiska förutsättningarna egentligen är goda, med rekordhög sysselsättning och fortsatt historiskt låga räntor.

”Det är inte den nuvarande räntenivån i sig, utan oron för högre räntor som gör bostadsmarknaden avvaktande”, skriver de.

De spår nu en stor utbudsökning efter sommaren och om den inte matchas av en motsvarande efterfrågan kommer det att byggas upp ett utbudsöverskott som får säljarna att behöva acceptera en ny lägre prisnivå.

”Denna nedåtgående spiral begränsas dock av att vi har bostadsbrist som gör att många nya spekulanter kommer in på marknaden och ökar efterfrågan om priserna går ner lite. Samtidigt har nyproduktionen av bostäder redan dragits ner så att nyproduktionen inte kommer att öka utbudet så mycket”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För juli innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för maj-juli jämförs med motsvarande viktade medelvärde för april-juni. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med februari-april.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Bostadsrätter    
Riket -4 -8 -2
Storstockholm -5 -10 -2
Centrala Stockholm -4 -8 1
Storgöteborg -2 -5 -2
Centrala Göteborg -1 -5 0
Stormalmö -1 -2 1
Centrala Malmö -3 -5 2
Villor      
Riket -1 -2 1
Storstockholm -2 -6 0
Storgöteborg -2 -3 0
Stormalmö -2 -3 -2

 

Bild: Priser bostadsrätter

image

Bild: Priser villor

image

 

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.