Bostad Den så kallade budeffekten kan peka mot en vändning på bostadsmarknaden i början av 2023. Det skriver Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande på fredagen.

De konstaterar att skillnaden mellan annonserat pris och slutpris visar ett trendbrott i inledningen av året.

Att denna kvot vänder uppåt betyder inte att priserna vänder uppåt men är ett tecken på att ett jämviktsläge på bostadsmarknaden har kommit lite närmare.

I en vikande marknad med sjunkande priser tenderar kvoten sjunka vilket vi sett under största delen av 2022, då vi även sett stora prisnedgångar. I december 2022 låg kvoten under noll för både bostadsrätter och villor. Det betyder att slutpriset i genomsnitt hamnade under de annonserade priserna.

Men under januari i år har båda kurvorna vänt uppåt, och bostadsrätter ligger nu över noll igen.

I både Storstockholm och Storgöteborg har kvoten för både villor och bostadsrätter vänt och är nu över noll. Även i Stormalmö har kurvan vänt uppåt men den ligger alltjämt något under noll.

Graf: Budeffekt i riket. Exempelvis +5% innebär att priserna på sålda bostäder i snitt ökade med 5 procent över de annonserade priserna.

 

image

Källa: Svensk Mäklarstatistik