Bostad Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1 procent i augusti jämfört med föregående månad. Villapriserna var oförändrade. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 10 procent (+13% i juli) samtidigt som villapriserna stigit 16 procent (+20%). Den minskade årstakten ses som ”en indikation på att marknaden nu är i en något lugnare period än samma tid förra året”, heter det i pressmeddelandet.

”Bostadsmarknaden har under sommaren gått in i ett lugnare läge, vilket vi ser som positivt. Det blir intressant att se om den utvecklingen fortsätter under hösten. Majoriteten av medlemmarna tror på oförändrade priser när vi summerar det tredje kvartalet, men det är samtidigt nästan 40 procent som bedömer att småhuspriserna kan fortsätta stiga”, säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För augusti innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för juni-augusti jämförs med motsvarande viktade medelvärde för maj-juli. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med mars-maj.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Bostadsrätter    
Riket 1 1 10
Storstockholm 0 -1 10
Centrala Stockholm 1 1 12
Storgöteborg 1 2 8
Centrala Göteborg 1 2 8
Stormalmö 0 2 14
Centrala Malmö 0 -2 13
Villor      
Riket 0 2 16
Storstockholm -1 0 18
Storgöteborg 0 2 17
Stormalmö 0 2 22