Bostad Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk 1 procent i december jämfört med föregående månad. Villapriserna sjönk 3 procent. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 9 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 10 procent.

Mäklarstatistik skriver att sedan toppnoteringarna i mars/april har bostadsrättspriserna i riket sjunkit med -14 procent och villapriserna med -15 procent.

Priserna på bostadsrätter ligger nu på samma nivå som i januari 2020 medan villapriserna ligger 12 procent över priserna som rådde då (men priserna i reala termer är lägre).

Antalet försäljningar har varit betydligt lägre under 2022 jämfört med rekordåren 2020 och 2021. Jämför vi med 2019, som får anses vara ett normalår, var antalet sålda bostäder 3 procent färre.

”Det har varit ett utmanande år för både bostadssäljarna och fastighetsmäklarna. December är normalt en svag månad på bostadsmarknaden, som detta år avslutades i moll med fallande priser på alla redovisade marknader. Sett över tre månader är däremot bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm oförändrade”, säger Jonas Rosén, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar att när bostadsmarknaden nu kommer i gång väntas utbudsökningen bli stor. Utöver att många ser årsskiftet som en nystart och vill byta bostad, kommer många av alla de bostäder som inte såldes innan årsskiftet ut på marknaden igen när säljaren gör ett nytt försök att sälja. Den stora frågan är då hur det blir med efterfrågesidan.

En period med färre sålda bostäder under 2022 leder inte bara till att det byggs upp framtida utbudsökningar, utan skapar även ett uppdämt behov av att köpa ny en bostad på ett sätt som ökar efterfrågan. Många har inte vågat eller kunnat byta till en bostad som passar behoven.

”Det ger en allt för pessimistisk bild om man bara fokuserar på att utbudet kommer att öka, och oroar sig för det… Vart efter fler och fler lyckas sälja sin bostad och går från att vara säljare till att bli köpare på marknadens balansvåg betas överskottet av och vi får ett nytt jämnviktsläge mellan köpare och säljare”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

I vilken mån det behövs prissänkningar för att stimulera efterfrågan att bli tillräckligt stor för att absorbera utbudet återstår att se. Utvecklingen av bolåneräntorna och en fortsatt hög sysselsättning är viktiga för att köparsidan skall våga agera.

De noterar också att höga jämförelsetal gör att det räcker att prisökningarna avtar för att vi ska vara tillbaka i låg inflation, fast på en ny högre prisnivå. Det kan göra att Riksbanken kan dra ner räntan.

”Bara att slippa oavbrutna ränteuppgångar skulle öka förutsägbarheten så oron minskar och köparna vågar agera på ett sätt som ger oss en starkare bostadsmarknad under 2023”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån
Bostadsrätter    
Riket -1 -2 -9
Storstockholm -1 0 -8
Centrala Stockholm -1 -2 -10
Storgöteborg -2 -6 -11
Centrala Göteborg -2 -7 -13
Stormalmö -1 -5 -7
Centrala Malmö -1 -4 -7
Villor      
Riket -3 -8 -10
Storstockholm -2 -6 -12
Storgöteborg -3 -7 -13
Stormalmö -3 -7 -13

 

Bild: Priser bostadsrätter

image

Bild: Priser villor

image
K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.