Bostad Allt fler fastighetsmäklare räknar med att bostadspriserna fortsätter ned under det kommande kvartalet. Det visar Mäklarsamfundets kvartalsvisa undersökning Mäklarinsikt.

”Räntehöjningar, inflation och andra negativa omvärldssignaler har gjort avtryck på bostadsmarknaden en tid nu. En stor andel av fastighetsmäklarna tror att den trenden kommer att hålla i sig året ut. Samtidigt bedömer en nästan lika stor andel av fastighetsmäklarna att priserna blir oförändrade på villamarknaden när fjärde kvartalet summeras”, säger Mäklarsamfundets vd Jonas Rosén i en kommentar i ett pressmeddelande.

På småhusmarknaden räknar nu 50 procent av mäklarna med sjunkande priser under det fjärde kvartalet, upp från 37 procent förra kvartalet. 4 procent tror på stigande priser, ned från 6 procent föregående kvartal. Samtidigt räknar 46 procent med oförändrade priser.

På bostadsrättsmarknaden räknar 57 procent av mäklarna med sjunkande priser under kvartalet, upp från 50 procent föregående kvartal. 2 procent räknar med stigande priser, ned från 4 procent. Övriga 41 procent tror på oförändrade priser.

Samtidigt är det nu något färre mäklare än tidigare som tror att utbudet kommer att öka under årets sista tre månader. Andelen som räknar med en sjunkande efterfrågan har också ökat.

”Bostadsmarknaden befinner sig nu i ett utmanande läge. Samtidigt ser vi ljusglimtar och tecken på stabilisering i prisstatistiken och antalet affärer. Nu kommer dessutom signaler om stabilisering av ränteläget redan under 2023, vilket allt annat lika skulle öka stödet för en fortsatt stabil bostadsmarknad”, säger Jonas Rosén.