Bostad En tydlig majoritet av mäklarna runt om i landet tror på stillastående priser både på bostadsrätter och villor under nästa år. Det visar Fastighetsbyråns Mäklarpanel, enligt ett pressmeddelande.

På frågan om vad de tror om prisutvecklingen på villor i sitt område under 2022 svarade 65 procent stillastående priser, 30 procent stigande priser och endast 5 procent tror på sjunkande villapriser. Motsvarande siffror för bostadsrätter är 70 procent för stillastående priser, 20 tror på stigande priser och 10 procent på sjunkande.

”Under större delen av pandemin har vi haft en väldigt het marknad och det är helt naturligt att det planar ut. Dels kan inte priserna stiga hur mycket och länge som helst, dels är inte behovet av att flytta lika stort eftersom det gjorts väldigt mycket affärer både 2020 och 2021”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

Även om det väntas en avmattning nu är det inte sannolikt med några större prisnedgångar, snarare en svag uppgång. Vi har fortsatt bostadsbrist och låg ränta.

”Det som skulle kunna leda till större oro och prisnedgångar är kraftigt stigande arbetslöshet, kraftiga bakslag i pandemin eller skenande inflation och tidigare räntehöjningar än väntat. Inget av det känns så sannolikt i dagsläget”, säger Johan Engström.

När Fastighetsbyråns mäklare i december får ange för vilka bostadsmarknaden just nu är mest fördelaktig – köparna (0) eller säljarna (10) – blir snittet 6,44, ned från 6,50 i oktober. I december 2020 låg index på 6,70.

Nedbrutet på segment är det dock endast i Mellanstor och Mindre ort som fördelen för säljarna minskar i december. I fyra andra segment stiger fördelen för säljarna.

Nyproduktionsmarknaden totalt går åt samma håll som bostadsmarknaden som helhet. Där minskar fördelen för säljarna, till 5,53 i december från 5,60 i oktober.

Mest fördelaktig 0-10 dec okt aug
Riket 6,44 6,50 6,87
Stor-Stockholm 6,86 6,36 6,56
Stor-Göteborg 6,32 6,17 6,90
Stor-Malmö 6,74 6,42 7,25
Nyproduktion    
Riket 5,53 5,60 5,28
Stor-Stockholm 6,00 5,29 5,56
Stor-Göteborg 5,40 6,33 6,67
Stor-Malmö 5,70 5,91 5,00

 

Bild: För vem är bostadsmarknaden mest fördelaktig

image