Oljefältet Tie i Brasilien

Aktie Pareto Securities trimmar sina estimat avseende oljebolaget Maha Energys produktion för det innevarande året till 3.800 fat oljeekvivalenter i snitt per dag – från tidigare 4.000 fat.

Det framgår av en kommentar från analyshuset på torsdagen mot bakgrund av att Maha Energy nu räknar med att den årliga produktionstakten för 2021 kommer hamna på, eller något under, den nedre delen av bolagets tidigare prognos. Det som en konsekvens av förseningar vad gäller färdigställandet av Tie-4-brunnen som Maha Energy meddelade sent på onsdagskvällen.

Maha Energys tidigare produktionsprognos var satt till mellan 4.000-5.000 fat oljeekvivalenter per dag.

”Dessvärre adderas denna händelse till Maha Energys prestationshistorik om att inte nå sin årliga produktionsprognos”, skriver analyshuset.

Givet de driftsstörningar vid Tie-fältet som setts under det andra kvartalet har Pareto en lägre prognos än Maha Energys egen.

Analyshuset ställer sig däremot fortsatt positiva till aktien och bolaget.

”Efter en lägre än väntad produktion för det andra kvartalet är det viktigt att produktionsupptrappningen vid Tie-4 åstadkoms under det fjärde kvartalet och 2022”, skriver Pareto Securities, och fortsätter:

”Tie-4 kvarstår fortsatt som en närtids-trigger för aktien, investerare behöver bara vänta lite längre”.

Analyshuset har köprekommendation och riktkurs 17 kronor för Maha Energy-aktien, som omkring 10-tiden på torsdagen handlades ned 4,2 procent till 12:65 kronor.