MAHA ENERGY: EBITDA-RESULTAT BLEV 8,8 MLN USD 4 KV (15,6) (OMS)

2023-03-01 06:54:12

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget Maha Energys ebitda-resultat uppgick till 8,8 miljoner dollar i det fjärde kvartalet 2022 (15,6).

Nettoresultatet blev 0,1 miljoner dollar (7,4), motsvarande 0:00 dollar per aktie (0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 17,3 miljoner dollar (17,8).

Maha Energys genomsnittliga dagsproduktion av olja och gas var 2.621 fat oljeekvivalenter under det fjärde kvartalet (3.098). För 2022 var den genomsnittliga dagsproduktionen av olja och gas 3.213 oljeekvivalenter (3.387).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 14,1 miljoner dollar (6,9). Likvida medel uppgick den 31 december 2022 var 23,2 miljoner dollar (25,5).

De ovan nämnda siffrorna avser kvarvarande och avvecklad verksamhet. Tidigare under tisdagskvällen meddelade Maha Energy att försäljningen av dess brasilianska dotterbolag har genomförts. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till nästan 187 miljoner dollar.

"Även om produktionen förbättrades från tredje kvartalet 2022 så var intäkter och nettoresultat för det fjärde kvartalet lägre på grund av minskande realiserade oljepriser jämfört med tredje kvartalet 2022 samt höga administrationskostnader till följd av transaktionerna som genomfördes under kvartalet", skriver Paulo Thiago Mendonça, vd för Maha Energy, i rapporten.Direkt-SE