MAERSK: STARKARE 1 KV ÄN VÄNTAT, HÖJER HELÅRSPROGNOS

2022-04-26 08:09:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Maersks finansiella utveckling under första kvartalet 2022 var bättre än väntat med intäkter på 19,3 miljarder dollar, ett underliggande ebitda-resultat om 9,2 miljarder dollar och ett underliggande rörelseresultat om 7,9 miljarder dollar.

Det starka resultatet är drivet av en fortsatt exceptionell marknadssituation inom Ocean, som har lett till en 7-procentig nedgång i volymer och en genomsnittlig ökning om 71 procent i fraktrater jämfört med första kvartalet 2021, skriver Maersk i ett pressmeddelande.

Den starka utvecklingen under första kvartalet tillsammans med förväntningar om att nuvarande marknadsläge fortsätter under andra kvartalet gör att Maersk tror att helåret 2022 blir bättre än vad som tidigare väntats. Därmed höjs helårsprognosen till ett underliggande ebitda-resultat om cirka 30 miljarder dollar (tidigare cirka 24), ett underliggande rörelseresultat om cirka 24 miljarder dollar (tidigare omkring 19) och ett fritt kassaflöde överstigande 19 miljarder dollar (tidigare över 15).

Prognoserna baseras fortfarande på antagandet om en normalisering inom Ocean tidigt under andra halvåret. Baserat på volymutvecklingen under första kvartalet har Maersk justerat ned prognosen för tillväxten på den globala containermarknaden från 2-4 procent till -1 till +1 procent.Direkt-SE