MAERSK: RESULTAT OCH INTÄKTER 1 KV I LINJE MED PREL BESKED

2022-05-04 08:05:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska fraktkonglomeratet Maersk redovisar resultat och intäkter för det första kvartalet 2022 som ligger i linje med bolagets tidigare lämnade preliminära besked.

Kvartalets intäkter uppgick till 19.292 miljoner dollar och det underliggande rörelseresultatet blev 7.937 miljoner dollar.

Den 26 april lämnade Maersk vissa preliminära siffror, där intäkterna första kvartalet uppgavs bli 19,3 miljarder dollar, det underliggande ebitda-resultatet preliminärt bedömdes bli 9,2 miljarder dollar och det underliggande rörelseresultatet 7,9 miljarder dollar.

I samband med de preliminära beskeden höjde Maersk också sina helårsprognoser. Bolaget spår ett underliggande ebitda-resultat om cirka 30 miljarder dollar, ett underliggande rörelseresultat om cirka 24 miljarder dollar och ett fritt kassaflöde överstigande 19 miljarder dollar. Dessa prognoser upprepas i onsdagens rapport.Direkt-SE