Mackmyra Svensk Whisky: Anders Holst slutar som CFO för Mackmyra

2022-11-16 10:13:13

Efter nästan fem år som Mackmyras CFO har Anders Holst valt att på egen begäran säga upp sin anställning i bolaget för att tillträda en tjänst utanför koncernen. Anders kvarstår som Mackmyras CFO till dess att ny CFO tillträtt, dock som längst till och med den 21 april 2023.

Rekrytering av en ny CFO har inletts.

Cision