Mackmyra Svensk Whisky AB byter Certified Adviser

2022-11-18 08:30:00

Mackmyra Svensk Whisky AB informerar härmed om att bolaget beslutat byta Certified Adviser från Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Adviser träder i kraft från och med 1 december 2022.

Cision