MACKMYRA: OMSÄTTNING SJÖNK NÅGOT, BRUTTOMARGINAL STEG 2 KV

2022-08-19 08:45:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Whiskyproducenten Mackmyra rapporterar en nettoomsättning på 20,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (21,1).

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen från försäljningen av flaskor och fat i Sverige uppgick för kvartalet till 13,6 miljoner kronor (12,8). Försäljningen till Systembolaget har under kvartalet varit något lägre än föregående år. Nettoomsättningen av flaskor och fat från exportförsäljningen uppgick för kvartalet till 5,1 miljoner kronor (6,7).

Bruttomarginalen uppgick till 54 procent (52). Till ökningen bidrar ett antal prishöjningar som gjorts under 2021 och som får full effekt under 2022, men även försäljningsfördelningen mellan flaskor/fat (Reserve)/upplevelser bidrar under kvartalet.

"Under kvartalet har fortsatt kraftfulla makrofaktorer påverkat bruttomarginalen i negativ riktning. Priser på energi, malt, glas, transporter och förpackningsmaterial har fortsatt stiga", konstaterar vd Johan Larsson.

Det justerade ebitda-resultatet blev 0,7 miljoner kronor (0,2).

Kassaflödet efter investeringar förbättrades till -0,5 miljoner kronor (-5,4). Orsaken är enligt Mackmyra att bolaget ökat skattekrediterna till Skatteverket under perioden. Investeringarna fortsätter att vara låga och avser i huvudsak fat till bolagets mognadslager.Direkt-SE