MACKMYRA: LÄGRE OMSÄTTNING OCH ÖKAD FÖRLUST 4 KV

2023-02-17 09:06:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Whiskyproducenten Mackmyra rapporterar en nettoomsättning på 20,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (27,8).

Det framgår av rapporten.

Under kvartalet minskar flaskförsäljningen med 3 miljoner kronor. De största minskningarna avser försäljning till Systembolaget i Sverige och försäljning i Storbritannien. Försäljningen i Tyskland är i princip oförändrad mot föregående års fjärde kvartal.

Rörelseresultatet var -5,2 miljoner kronor (-1,1) och resultatet efter skatt uppgick till -7,3 miljoner kronor (-3,4).

Kassaflödet efter investeringar var under det fjärde kvartalet -5,5 miljoner kronor (7,4) en försämring med 12,9 miljoner.

"Under årets sista kvartal har omvärldsläget skapat ytterligare framtidspessimism i konsumentledet vilket har lett till ett kraftigt förändrat köpbeteende som har påverkat i stort sett hela konsumentvaruindustrin ännu mer än tidigare under året. Självklart har detta också påverkat Mackmyra", skriver vd Johan Larsson i rapporten.

Enligt vd:n söker konsumenterna i allt högre grad erbjudanden, skiftar till lågprisprodukter och skjuter upp konsumtion. För att parera dessa förändringar gör Mackmyra exempelvis riktade marknadsföringsinsatser för att driva försäljning.

"Sammanfattningsvis så blir det fjärde kvartalet en försäljningsmässig och resultatmässig tillbakagång, men genom implementering av besparingsinitiativ, fortsatt fokus på effektiviseringar och nya strategiska initiativ så bäddar vi för att vända trenden", avslutar Johan Larsson sitt vd-ord.Direkt-SE