Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Politik Moderaterna vill göra det mer lönsamt att arbeta och skärpa bidragssystemet, bland annat genom sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och en jobbpremie för alla som varit arbetslösa minst ett år. De vill också att nybildade företag slipper bolagsskatt i tre år och att skatten på investeringssparkontot, ISK, sänks.

Förslagen ska läggas fram vid partiets stämma i oktober.

”Fler måste bidra om vi ska klara av att finansiera välfärden. Det måste bli mer lönsamt att arbeta. Drivkrafterna till arbete behöver förstärkas i bidragssystemet”, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson, i ett nyhetsbrev från partiet.

För att öka tillväxten krävs enligt Moderaterna bland annat långsiktiga reformer av skattesystemet och bättre förutsättningar för företagande.

Ett förslag är att nystartade företag ska undantas från bolagsskatt under tre år samtidigt som investeringar och sparande görs mer lönsamma.

Ett annat är att ISK-skatten ska sänkas.

Partiet vill även förbättra företagsklimatet, bland annat genom ett mål om att minska regelbördan så att företagens kostnader för administration minskar med 30 procent.

De vill även att omställningskostnaderna sänks och fokuseras på de långtidsarbetslösa.

För att bryta passiviteten vill Moderaterna införa krav för arbetslösa att göra samhällsnyttiga insatser utöver att försöka få ett jobb. De vill också införa utbildningsplikt och använda hembesök för att få försörjningsstöd.

Moderaterna vill också genomföra en bidragsreform, som innehåller ett bidragstak, krav på aktivitet på heltid för att få försörjningsstöd, kvalificering in i välfärden och en restriktiv och enhetlig hantering i försörjningsstödet.

Det första steget för att öka tillväxten tar Moderaterna i sin budget för 2022.

”Vi föreslår: Sänkt skatt på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar, höjt tak i FoU-avdraget och generösare regler för personaloptioner. Sammantaget innebär det att vi redan i budgeten avsätter 1,52 miljarder kronor för att det ska bli mer lönsamt att spara och att driva morgondagens företag”, står det i nyhetsbrevet.