Politik I sitt alternativ till regeringens budget vill Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bland annat lägga 8 miljarder kronor på ett jobbskatteavdrag riktat mot låg- och medelinkomsttagare och inleda arbetet med en stor bidragsreform. Det framgår av ett pressmeddelande från de tre partierna på tisdagen.

Även pensionärerna ska få sänkt skatt, till en kostnad på 4,2 miljarder kronor.

De föreslår också sänkt drivmedelsskatt med 50 öre per liter från och med 1 maj 2022 och säger nej till Skogsutredningens förslag.

Partierna vill lägga 400 miljoner kronor nästa år på en riktad satsning på höjda polislöner och drygt 500 miljoner kronor till rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket och Kustbevakningen.

Vidare läggs 3,4 miljarder kronor kommande tre år i tillskott till vård och sjukvård, bland annat en nationell vårdförmedling och fler vårdplatser.

Ett annat förslag är att ytterligare 400 miljoner kronor tillförs under 2022 för att motverka kunskapstappet. Resurserna ska kunna användas till olika stödinsatser, exempelvis i form av utökad lovskola för de elever som behöver det.

De tre partierna är även överens om att anpassa asyllagstiftningen efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten, att arbetskraftsinvandringen begränsas, att fler utvisningar och avvisningar ska verkställas och att arbetet mot illegal invandring och personer som befinner sig i Sverige illegalt ska prioriteras.

”Det här budgetalternativet fokuserar på att påbörja arbetet med att få ordning på de mest akuta samhällsproblemen”, skriver de tre partierna och tillägger att ”det stora orosmolnet i svensk ekonomi är den höga långtidsarbetslösheten och att så många inte kan försörja sig själva”.

Liberalerna ställer sig inte bakom denna budget, utan kommer att rösta på sitt eget förelag, meddelade partiledaren Nyamko Sabuni.