Kommentar Marknaden skyr osäkerhet och en utdragen juridisk process efter valet kan få börserna att falla. Omvänt kan ett snabbt resultat elda på börsen, skriver Coeli Asset Managements kapitalförvaltningschef Erik Lundkvist i en kommentar. Han listar också fyra möjliga valresultat och tre av dessa är positiva för börsen.

Allt tyder på att Demokraterna behåller majoriteten i representanthuset, men det amerikanska valet är betydligt jämnare än vad marknaderna förväntat sig. Det står och väger både om vem som kommer vinna presidentposten och vilket parti som kommer ta hem majoriteten i senaten.

Det kommer sannolikt avgöras med ett par hundratusen röster i de kvarvarande vågmästarstaterna. Donald Trump har på onsdagseftermiddagen svensk tid övertaget då han leder i Michigan, Pennsylvania, North Carolina och Georgia medan Joe Biden har ledningen i Wisconsin och Nevada. Det är främst röster från storstadsregioner och poströster som kvarstår att räkna vilket torde gynna Biden, men frågan är om det kommer räcka. Det återstår alltifrån några timmar till ett par dagar att räkna klart rösterna, därefter finns risken att rättsprocesser tar över med krav på omräkningar och försök att ogiltigförklara röster, en process som kan ta många veckor.

Marknadsreaktionerna har varit förhållandevis milda med undantag under en kort period direkt efter att Trump hållit sitt framträdande i morse där han mer eller mindre uttalade sig som vinnare och meddelade att han kommer motsätta sig en eventuell valförlust med juridiska processer.

Inför valet hade marknaderna positionerat sig för att Biden skulle vinna presidentvalet och att demokraterna skulle vinna tillbaka majoriteten i senaten. Vad som hittills går att säga om fyllnadsvalet i senaten är att det är långt ifrån säkert att demokraterna kommer lyckas att vinna tillbaka majoriteten. Dessutom har de nya demokratiska senatorerna som valts in inte medfört en vänstersväng, något som kommer underlätta framtida förhandlingar med republikanerna.

Att sannolikheten för en blå våg har minskat rejält medför att risken för skattehöjningar minskat. Risken för ökade regleringar inom energi-, läkemedel-, bank- och tekniksektorerna har också minskat och därför stiger aktier inom dessa sektorer, medan aktier inom förnybar energi faller i värde.  

Det som de finansiella marknaderna tycker absolut värst om är osäkerhet, därför skulle en utdragen och smutsig juridisk process vara det värsta scenariot och börserna skulle i ett sådant scenario kunna falla med upp till 10 procent. Ett snabbt resultat skulle däremot få börserna att stiga med upp mot 10 procent.

Tre av fyra möjliga valresultat är positiva för tillväxt och för börsen; Biden med demokratisk majoritet i senaten samt Trump-vinst oberoende vem som vinner senaten. Det minst gynnsamma utfallet skulle vara att Biden vinner samtidigt som republikanerna behåller majoriteten i senaten.

Min syn på nästa år är oförändrad. Stora förväntade finanspolitiska stimulanser tillsammans med att vaccin förväntas bli tillgängligt medför att hushållen kommer kunna konsumera ikapp uppdämd efterfrågan, vilket sätter fart på konjunkturåterhämtningen. Därför är ett eventuellt börsfall i närtid ett bra köpläge inför 2021.

Av: Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef Coeli Asset Management