Erik Lundkvist.

Gästkrönika Låg avkastningspotential i västvärlden ökar intresset för investeringar i marknader som fortfarande erbjuder hög avkastningspotential, utan att höja risken nämnvärt. Det skriver Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef Coeli Asset Management, i en gästkrönika.  

Sedan drygt fem år tillbaka finansierar sig den svenska staten, liksom flertalet europeiska länder, gratis med nollräntor på både korta och långa statspapper. För att få möjlighet till högre avkastning med statlig garanti har investerare därför blickat västerut och i högre grad investerat i amerikanska statsobligationer vars 10-åriga statsobligationer erbjudit en årlig kupong på 2-3 procent så sent som fram till och med ett år sedan.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) har sänkt räntan ned mot noll för tredje gången i modern tid. Den första gången var under depressionen på 1930-talet. Efter finanskrisen hölls räntan nära noll under nästan fem år fram till slutet av 2015. I början av mars i år hände det igen. För att stödja återhämtningen och ytterligare underlätta i rådande kris stödköper även centralbanken för att hålla nere statsobligationer med längre löptider.

Till skillnad från svenska Riksbanken har Fed två mål; prisstabilitet och maximerad sysselsättning. Arbetslösheten har på kort tid flerfaldigats från rekordlåga 3,5 procent till 14,7 procent när det var som värst i slutet av april. Flertalet kommer få tillbaka sina jobb relativt snabbt men det kommer ta flera år för arbetsmarknaden att återhämta sig och för arbetslösheten att återgå till den låga nivå som var under början av året. Fed har kommunicerat att räntan kommer vara oförändrad fram tills åtminstone år 2022 och det finns starka skäl att tro att räntorna kommer bli kvar på dessa historiskt låga nivåer under en längre tid.

När den förväntade avkastningen på investeringar i statspapper är negativ (justerat för inflation) i såväl Japan, Europa och USA söker sig investerare till de räntemarknader som fortfarande förväntas ge positiv avkastning. Det naturliga valet för många är företagsobligationsmarknaden. Redan före pandemins utbrott var efterfrågan från investerare hög vilket medförde att företagen kunde låna till historiskt låga räntor. Investeraren tar mer risk då det är vanligare att bolag går i konkurs än att länder gör det, men det kompenseras i varierande grad av högre kuponger.

Återhämtningen på företagsobligationsmarknaden har gått långsammare än för aktiemarknaden vilket gör företagsobligationer både här hemma i Norden, i övriga Europa och i USA, till intressanta investeringsmöjligheter. Ett annat intressant alternativ för en mindre del av portföljen är företagsobligationsmarknaderna i Asien som erbjuder högre kuponger än bolagen i västvärlden, trots att andelen konkurser historiskt legat på ungefär samma nivå.

Sedan mitten av 00-talet har marknaden utvecklats i snabb takt och det totala värdet av high yield-obligationer i Asien summerar till 233 miljarder dollar. Närmare två tredjedelar av obligationerna kommer från kinesiska bolag följt av bolag från Indien och Indonesien. Det är framför allt fastighetsbolag som lånar pengar, men även finans- och konsumentbolag.

Förutom att den årliga kupongen i skrivande stund är cirka 9 procent är även ränterisken, även kallad durationen, lägre än i väst med cirka tre år. Konkursrisken är förhöjd på kort sikt men det speglas i prissättningen då kupongen är närmare 3 procentenheter högre än det historiska snittet.

Aktiechatt
Hernhag: Tre köpvärda aktier just nuOch fyra intressanta tillväxtaktier
Börsen
Börsen: Avslutning ovanför nollstrecket
Foto: istockphoto
Fonder
Klassisk hedgefond lägger nedVar tidigare Sveriges största hedgefond
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Aktie
SAS: Starkast återhämtning i inrikestrafiken
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens analyser
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Kepler Cheuvreux sänker Holmen"Utsikterna för pappersverksamheten allt mer deprimerande"
Analys
RBC: Utebliven fartygsdrift äventyrar Wärtsiläs orderbokSänker till underperform
Aktie
Flera finanskändisar har gått in i Qliro
Placera
Nordea spår sidledes börs framöver"Begränsad uppsida på kort- och medellång sikt"
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
SAS överens med obligationsägare
Insider
Leo Vegas medgrundare fortsätter att sälja aktier
USA-KINA
Trump bannlyser Tiktok
Aktier
Aktierna som Blecher ökat i
Fonder
Flera nya fonder bland proffsens favoriter
Placera
Utländska investerare dumpar japanska aktier
Val
Marknaderna som kan gynnas om Biden vinner
Krisen
Finansministern: Utvecklingen något bättre än befarat
Aktie
Norska småspararfavoriten har rasatNel ned över 20 procent sedan toppen i juli
Analys
SEB höjer finska däckjätten till köpSer "better times ahead"
Insider
Familjen Persson fortsätter att öka i H&M
Foto: istockphoto
Bostad
Hemnet: Rekordmånga borätter till salu
Aktier
Aktierna som flest fonder äger
Fonder
Här är månadens bästa fonderÄdelmetaller och småbolag i topp
Placera
Blackrock: Föredrar Europa framför USA
4/8
Trading Direkt: Olja och amerikanskt presidentval