Erik Lundkvist.

Gästkrönika Låg avkastningspotential i västvärlden ökar intresset för investeringar i marknader som fortfarande erbjuder hög avkastningspotential, utan att höja risken nämnvärt. Det skriver Erik Lundkvist, kapitalförvaltningschef Coeli Asset Management, i en gästkrönika.  

Sedan drygt fem år tillbaka finansierar sig den svenska staten, liksom flertalet europeiska länder, gratis med nollräntor på både korta och långa statspapper. För att få möjlighet till högre avkastning med statlig garanti har investerare därför blickat västerut och i högre grad investerat i amerikanska statsobligationer vars 10-åriga statsobligationer erbjudit en årlig kupong på 2-3 procent så sent som fram till och med ett år sedan.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) har sänkt räntan ned mot noll för tredje gången i modern tid. Den första gången var under depressionen på 1930-talet. Efter finanskrisen hölls räntan nära noll under nästan fem år fram till slutet av 2015. I början av mars i år hände det igen. För att stödja återhämtningen och ytterligare underlätta i rådande kris stödköper även centralbanken för att hålla nere statsobligationer med längre löptider.

Till skillnad från svenska Riksbanken har Fed två mål; prisstabilitet och maximerad sysselsättning. Arbetslösheten har på kort tid flerfaldigats från rekordlåga 3,5 procent till 14,7 procent när det var som värst i slutet av april. Flertalet kommer få tillbaka sina jobb relativt snabbt men det kommer ta flera år för arbetsmarknaden att återhämta sig och för arbetslösheten att återgå till den låga nivå som var under början av året. Fed har kommunicerat att räntan kommer vara oförändrad fram tills åtminstone år 2022 och det finns starka skäl att tro att räntorna kommer bli kvar på dessa historiskt låga nivåer under en längre tid.

När den förväntade avkastningen på investeringar i statspapper är negativ (justerat för inflation) i såväl Japan, Europa och USA söker sig investerare till de räntemarknader som fortfarande förväntas ge positiv avkastning. Det naturliga valet för många är företagsobligationsmarknaden. Redan före pandemins utbrott var efterfrågan från investerare hög vilket medförde att företagen kunde låna till historiskt låga räntor. Investeraren tar mer risk då det är vanligare att bolag går i konkurs än att länder gör det, men det kompenseras i varierande grad av högre kuponger.

Återhämtningen på företagsobligationsmarknaden har gått långsammare än för aktiemarknaden vilket gör företagsobligationer både här hemma i Norden, i övriga Europa och i USA, till intressanta investeringsmöjligheter. Ett annat intressant alternativ för en mindre del av portföljen är företagsobligationsmarknaderna i Asien som erbjuder högre kuponger än bolagen i västvärlden, trots att andelen konkurser historiskt legat på ungefär samma nivå.

Sedan mitten av 00-talet har marknaden utvecklats i snabb takt och det totala värdet av high yield-obligationer i Asien summerar till 233 miljarder dollar. Närmare två tredjedelar av obligationerna kommer från kinesiska bolag följt av bolag från Indien och Indonesien. Det är framför allt fastighetsbolag som lånar pengar, men även finans- och konsumentbolag.

Förutom att den årliga kupongen i skrivande stund är cirka 9 procent är även ränterisken, även kallad durationen, lägre än i väst med cirka tre år. Konkursrisken är förhöjd på kort sikt men det speglas i prissättningen då kupongen är närmare 3 procentenheter högre än det historiska snittet.

Podd
Börspanelen: Gott nytt börsår?
Foto: Shutterstock
Rapportsäsongen
Inför rapporterna: "Ljusning för industrin – dystert för tjänstebolagen""Överlag bra rapporter i fjärde kvartalet"
Rapporter
Nu drar rapportperioden igångHär är alla datum
Börsen
Avslutning nära nollstrecket
Foto: istock
Kryptovaluta
Trängsel i bitcoin oroar förvaltare
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Analys
Analys: Telias förväntade sparprogram inleder ny era
Sektor
Storbankerna formaliserar polissamarbetet mot penningtvätt
Aktie
Lundin Energy får kraftigt utökade licenserFår 23 procent fler prospekteringslicenser
19/1
Trading Direkt om vaccin och börsrekord
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Aktie
Swedbank återinför utdelning efter dialog med FI
USA
Yellen: USA måste agera stort med nästa stödpaket
Asien
Kinaoptimism lyfter Asiens börser
Räntan
Vice riksbankschef: Möjligt med räntesänkning trots pandemi
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Affär
Uppgifter: SSAB:s storägare skeptiska till affär med Tata
Analys
Carnegie: Förvärv kan dubbla vinsten för Thunderfuls gamingsegmentInleder bevakning med köp
Analys
Arctic: Osäkert vad nästa trigger i Africa Energy blir
Analys
HSBC: Sämre utsikter på grund av ny covid-vågSlopar köprek för SAS
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Placera
Hernhag: Tre potentiella aktiebubblor att se upp medHållbarhet och ESG på höga kursnivåer
Aktie
Balder fortsätter att öka i EntraSelins bolag äger nu över 20 procent
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Här är villkoren i MTG:s nyemission
Fem köpvärda aktierOch tre du kan vänta med
Aktie
Di: Ta hem vinsten i BooztBolaget kommer återgå till mer normal tillvaro
Aktietips
AFV sätter köp på SBB"Med viss bävan för marknadsutvecklingen"